Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-25

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
Je ontwikkelt communicatiestrategieën en voert ze uit. Je signaleert ontwikkelingen en speelt hier actief op in. Je fungeert als sparringpartner, klankbord en inhoudelijk adviseur voor collega’s, management en bestuur. Iemand die op strategisch en tactisch niveau adviseert over de volle breedte van het vak. Je bent dienstbaar aan de samenleving en maakt een zichtbaar en voelbaar verschil. Veerkracht, vertrouwen, bevlogenheid zijn sleutelwoorden.

Taken / werkzaamheden

 • Bepaalt de communicatiestrategie en -aanpak van organisatie brede thema’s en projecten met strategische aspecten, wint betrokkenen hiervoor met aansprekende argumenten en draagt bij aan de uitvoering hiervan. Crisiscommunicatie maakt hiervan deel uit.
 • Fungeert als sparringpartner, klankbord en inhoudelijk adviseur voor bestuur, management en ambtelijke organisatie.
 • Draagt bij aan de profilering van het bestuur en van de gemeente Huizen.
 • Is woordvoerder en aanspreekpunt voor de pers. Voor het college als geheel, voor afzonderlijke collegeleden en op specifieke thema’s met een hoge politieke/bestuurlijke gevoeligheid en/of grote impact.
 • Werkt het communicatiebeleid uit in de vorm van deelbeleid en communicatieplannen, adviseert over de uitvoering.
 • Toetst voorstellen aan het staande beleid en adviseert daarover (medeadvisering).
 • Coördineert de totstandkoming van en schrijft en/of redigeert persberichten, redactionele producties en notities.
 • Overlegt en stemt af (waar nodig) met de teamleider communicatie over strategie en beleid.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Beschikbaar voor 24 uur per week  
2. Een afgeronde opleiding in de richting van Communicatie op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente;
4. Een maximaal uurtarief van €95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging)
5. Beschikbaar per uiterlijk 10 februari 2023 (10 punten);
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring op het terrein van beleidsvorming/communicatie én participatie bij een gemeente (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het op proactieve wijze en overtuigend adviseren (communicatiestrategie, begeleiden (omgang met de media) én ondersteunen van het college én ambtelijk apparaat (benoem tenminste 1 voorbeeld op een aparte pagina in het cv.) (20 punten);
8. Kennis van de politieke en bestuurlijke verhoudingen en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen binnen de (gemeentelijke) overheid (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van persberichten én redactionele producties (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met woordvoering (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Omgevingsbewust;
 • Resultaatgericht;
 • Klantgericht;
 • Samenwerkend;
 • Teamplayer;
 • Initiatiefrijk;
 • Zelfstandig. 

Beoordelingssystematiek

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie zes (6) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De zes (6) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De (fysieke of digitale) gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 30 januari 2023. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen uiterlijk op vrijdag 27 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 24 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 25 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 26 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 28 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.