Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-03-26

Let Op!
De opdracht is voor de eerste paar maanden 28 uur per week. Na enkele maanden kan de opdracht eventueel worden uitgebreid naar 36 uur.

In eerste instantie zal de omvang van de opdracht gemiddeld 28 uur per week bedragen, maar dit kan later worden uitgebreid naar maximaal 36 uur per week. Dit gaat in overleg en wederzijds goedvinden.

 

Organisatie ZonMw
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wij werken op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. We stimuleren en financieren onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie ook onze site www.zonmw.nl. We zijn centraal gelegen in Den Haag, werken in een modern kantoorgebouw en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. We zoeken communicatie ondersteuning op twee gebieden:

Met open Science wordt wetenschap toegankelijk gemaakt voor wetenschappers, burgers en ondernemers. Samenwerken en kennis uitwisselen staan hierbij centraal. Het doel is om de kwaliteit en impact van wetenschappelijk onderzoek te vergroten. Voor deze opdracht zoeken we naar een communicatieadviseur voor de pijlers FAIR data & Open Access en Participatie & Citizen Science.

Implementatie en Onderwijs.
Een van de speerpunten in het ZonMw beleidsplan is investeren in het gebruik en toepassen van kennis. Kennis uit onderzoek heeft pas echt impact wanneer het in de praktijk wordt gebruikt. Om dit te bereiken zetten we in op de inbedding van de thema’s onderwijs, leren en professionaliseren binnen de drie hoofdtaken van ZonMw: programmeren, impact versterken en signaleren. ZonMw werkt daarnaast al meer dan 20 jaar aan implementatie van kennis uit gefinancierde projecten en de noodzaak om dit te doen is meer dan actueel.

Opdracht
We zijn op zoek naar een communicatieadviseur die in nauwe afstemming met de inhoudelijke collega’s zorg draagt voor de communicatie rond deze onderwerpen. We zoeken een ervaren en energieke communicatieadviseur die op tactisch/strategisch niveau kan acteren en tegelijkertijd ook uitvoerend aan de slag gaat.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur;
3. Uurtarief maximaal € 90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei;

Gunningscriteria (totaal 100 punten)
5. Minimaal 8 jaar werkervaring als communicatieadviseur (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van communicatiemiddelen, zoals het schrijven van teksten, ontwikkelen van flyers en posters (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig uitvoeren van communicatieprojecten (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van en affiniteit met de wereld van medisch onderzoek en gezondheidszorg (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met overheid communicatie opgedaan door werkervaring als communicatieadviseur binnen de overheid (10 punten);
10. Een afgeronde communicatieopleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten).

Competenties:

 • Verbinder;
 • Creatief;
 • Resultaatgericht;
 • Proactief;
 • Organisatiesensitief;
 • Digitaal vaardig;
 • Stressbestendig.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald. Het betreft geen vast aantal uren per week. De uren zullen in afstemming flexibel over de maanden ingezet worden. In eerste instantie zal de omvang van de opdracht gemiddeld 28 uur per week bedragen, maar dit kan later worden uitgebreid naar maximaal 36 uur per week.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdagochtend 29 maart. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.
 • ZonMw verzoekt om bij je reactie aan te geven of je een voorkeur hebt voor een van de onderwerpen.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.