Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie ZonMw
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wij werken op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. We stimuleren en financieren onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie ook onze site www.zonmw.nl. We zijn centraal gelegen in Den Haag, werken in een modern kantoorgebouw en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Impact maken op de gezondheid, zorg en welzijn met jouw communicatieaanpak. Dat staat centraal in de rol van communicatieadviseur bij het cluster Jeugd. Je gaat aan de slag met de communicatie rondom thema’s en onderzoeksprogramma’s op dit terrein. De rol van ZonMw maak je daarin zichtbaar en je zorgt er mede voor dat resultaten uit het onderzoek op juiste plek komen.

Opdracht
Ter vervanging van een zwangerschapsverlof zoeken wij een hands-on communicatieadviseur, die energie krijgt van het schakelen tussen verschillende projecten. En die het leuk vindt om zowel met strategische vraagstukken als praktische uitvoering bezig te zijn. Doordat je sterk bent in plannen en organiseren, weet jij goed het overzicht te bewaren en te prioriteren. Zelfs als de werkzaamheden even hectisch zijn. Als enthousiaste teamspeler werk je graag samen én kun je ook zelfstandig goed aan de slag.

Je adviseert over de rol waarmee communicatie bijdraagt aan de doelen van het cluster. En geef je uitvoering aan de voorgestelde communicatieactiviteiten. Daarbij verzorg je zowel de interne als de externe communicatie. Waarbij in alle communicatie de gebruiker centraal staat. Zoals (aankomend) professionals, onderzoekers, beleidsmakers, gemeenten en opleidingen. Voor alle communicatieprofessionals binnen ZonMw is het belangrijk dat we samen kijken hoe we de organisatie zo sterk mogelijk kunnen neerzetten. Dit zorgt dat we nog beter kunnen samenwerken, kunnen inspelen op kansen en wensen en de resultaten nog verder kunnen brengen. Je werkt dan ook actief samen met alle collega’s binnen en buiten het cluster, die zich met soortgelijke thema’s bezighouden.

Enkele voorbeelden van waar je mee aan de slag gaat zijn:

 • het begeleiden van een grote publicatie in samenwerking met een extern bureau.
 • opstellen van plan van aanpak en planning van overige (complexe) communicatieactiviteiten en het managen van de uitvoering ervan.
 • adviseren over het (laten) ontwikkelen en monitoren van zowel online als offline communicatiemiddelen.
 • (laten) ontwikkelen of redigeren van content voor onze online en offline communicatiemiddelen. Zoals de website, onze LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd en de nieuwsbrief.
 • evalueren van gedane communicatieactiviteiten en adviseren over verbeteracties.
 • contacten onderhouden met en aansturen van externe leveranciers, zoals tekstschrijvers, beeldmakers en vormgevers.
 • signaleren en analyseren van ontwikkelingen die belangrijk zijn voor ZonMw en het cluster in het bijzonder.
 • uitvoeren van (doelgroepen)onderzoek.
 • adviseren en begeleiden van collega’s binnen het cluster bij gebruikersgerichte communicatie.
 • bijdragen aan ZonMw-brede communicatieactiviteiten en daar actief de samenwerking voor opzoeken.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatieadviseur;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur;
3. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat met het laagste uurtarief.
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een soortgelijke organisatie en/of in het jeugdveld.

Gunningscriteria
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van ondersteunende software, zoals een CMS (Drupal) en e-mailmarketingsoftware (Mailplus/Spotler) (15 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur (30 punten);
8. Je bent in staat en bereid om het uitwerken van (communicatie)strategieën te combineren met (de aansturing van) de praktische uitvoering ervan (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het (laten) ontwikkelen van (online) communicatiemiddelen en content, zoals teksten en brochures (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je/de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent in staat om effectief afstemming te realiseren bij uiteenlopende belangen
 • Je bent in staat om collega’s te betrekken bij je aanpak
 • Je bent overtuigend, flexibel, proactief en creatief

Tot slot herken jij jezelf in onze kernwaarden: zorgvuldig, toegankelijk, initiatiefrijk en verbindend.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling Cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de Cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de Cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de Cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek vindt bij voorkeur fysiek plaats en wordt gevoerd met drie vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald.

Planning
De gesprekken bij de ZonMw worden op dinsdag 19 december gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op vrijdag 15 december bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 13 december 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 14 december gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 december 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.