Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-09-13

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen.
Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Als Communicatie adviseur ben je de verbindende schakel bij de vele ontwikkelingen in de gemeente Waterland. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van zowel interne en externe communicatie. Je bent de communicatievraagbaak voor het management, de bestuurders en je collega’s. Je brengt expertise in en zet de lijnen uit voor jouw collega’s binnen de taakgroep, zodat alle communicatietaken perfect worden opgepakt. 

Wat ga je doen
Samen met de andere communicatieadviseurs en communicatiemedewerker werk je iedere dag aan de ambities van de gemeente. Samen ben je verantwoordelijk voor de persvoorlichting, interne, externe en online communicatie. Daarnaast geef je communicatieadvies aan het college en onderhoud je contacten met de pers. De collega die wij zoeken kan snel schakelen, heeft politieke voelsprieten en zorgt ervoor dat het lokale overheidsbestuur en de inwoners dichter bij elkaar komen. Een ander onderdeel van jouw takenpakket is crisiscommunicatie.

Vereisten / knock-out criteria
1. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2.
 Een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau Communicatie;
3.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Communicatieadviseur/-medewerker in de afgelopen 7 jaar binnen een overheidsorganisatie of gemeente;
4.  Uurtarief maximaal 80,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;


Gunningscriteria
(wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Communicatieadviseur binnen een non-profitorganisatie (50 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Communicatieadviseur/-medewerker in de afgelopen 7 jaar binnen een gemeente (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie

In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.

Voor deze functie komt daar politiek-bestuurlijke sensitiviteit, creativiteit, overtuigingskracht en netwerken bij. 

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

 Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: n.t.b.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 18 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht;
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding;
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 september, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 12 september gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 14 september 2023, 09:00. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.