Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie ZonMw
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wij werken op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. We stimuleren en financieren onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie ook onze site www.zonmw.nl. We zijn centraal gelegen in Den Haag, werken in een modern kantoorgebouw en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Hybride werken is bij ons de standaard.

Vanuit 14 gespecialiseerde programmaclusters – én clusteroverstijgend – werken we aan de verschillende kennisprogramma’s. Daarbij werken we aan maatschappelijke thema’s als COVID-19, passende zorg en gezonde leefomgeving. Zie ook onze site www.zonmw.nl.

Opdracht
Het cluster Gezondheidsbescherming is voor het COVID-19 programma en het programma Pandemische Paraatheid op zoek naar versterking van de communicatiefunctie vanaf januari tot en met juni 2024. In de eerste paar maanden zal het om 24 uur per week gaan, in de laatste paar maanden om 32 uur per week.

De werkzaamheden bestaan uit 2 opdrachten;

 1. Bijdragen aan de organisatie van 2 grote congressen
 2. Resultaten uit onderzoeken vertalen naar artikelen en andere middelen om zo via communicatie impact te realiseren

In de eerste helft van het jaar komen er binnen het COVID-19 programma veel ontwikkelingen bij elkaar. De resultaten van COVID-19 onderzoeken vragen om verspreiding naar de juiste doelgroepen. Daarnaast gaan er ook nieuwe onderzoeken van start, o.a. naar post-COVID. Voor al deze activiteiten moeten communicatiemiddelen worden ontwikkeld.

We organiseren twee landelijke congressen, een in begin maart en een in juni. Voor de organisatie van deze congressen zoeken we een ervaren en hands-on communicatieadviseur. Je hebt aantoonbare ervaring met de organisatie van (grotere) congressen. Je bent vanuit onze organisatie het aanspreekpunt voor het congresorganisatiebureau en regelt alle taken die we als organiserende partij hebben, samen met onze inhoudelijke collega’s.  Onze congressen zijn bij jou in goede handen. Samen met de communicatieadviseur van het COVID19-programma verdeel je de taken. Je stemt je werkzaamheden af binnen het communicatieteam dat ook nog uit een communicatiemedewerker bestaat.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur;
3. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van congressen;
4. Maximaal uurtarief van €90 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Uiterlijk beschikbaar per 15 januari 2024 (30 punten);
6. Beschikbaar voor ten minste 24 uur per week (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het domein van zorg en welzijn (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met samenwerking in multidisciplinaire teams (10 punten).

Competenties:

 • Organiseren
 • Samenwerken
 • Hands-on
 • Stressbestendig
 • Verbindend (kan met verschillende mensen omgaan en ziet het geheel)

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek vindt online plaats en wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald.

Planning
De gesprekken bij de ZonMw worden op donderdag 11 januari 2024 vanaf 13.00 uur gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op dinsdag 9 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.