Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-26

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn regionaal platform Groene Hart Werkt! We werken met een klein team vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn voor 10 gemeenten en meer dan 500 bedrijven en onderwijsinstellingen aan de circulaire economie in het Groene Hart. Bij ons is het leuk werken in een dynamische omgeving. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Doel is “Groene Hart circulair in 2050”, in aansluiting op de doelstellingen van de Rijksoverheid. Dit doen we door bedrijven, gemeenten en andere organisaties te helpen stappen te maken in verduurzaming van de economie. We zijn een kleine netwerkorganisatie met een informele werksfeer waarbij initiatief en zelfstandigheid op prijs worden gesteld.

Opdracht
 Je werkt in principe vanuit huis en niet vanuit het gemeentehuis van de gemeente Alphen a/d Rijn. Je organiseert netwerkbijeenkomsten, kennis café’s, webinars, podcasts, inspirerende filmpjes en animaties over onderwerpen zoals circulair bouwen en ontwikkelen, waterstof en kaaswei. Dit doe je met en voor bedrijven, maar ook in nauw contact met (communicatie medewerkers van) gemeenten en andere samenwerkingspartners zoals onderwijsinstellingen en kenniscentra. Je houdt de website bij en zorgt ervoor dat er regelmatig content wordt toegevoegd. Je stelt een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief op en post actief informatie op social media zoals LinkedIn en Twitter. Je werkt hierbij nauw samen met de programma manager.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als communicatieadviseur/eventmanager;
2. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 10 februari 2023 en is flexibel beschikbaar; vaste dagen en werktijden zijn geen optie;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Maximum uurtarief van €84,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het maken van webinars, filmpjes, podcast, social media en websitebeheer (40 punten)
6. Aantoonbare kennis van of werkervaring met de circulaire economie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van fysieke netwerk en kennisbijeenkomsten van 15-100 mensen (20 punten);
8. Een aantoonbaar netwerk met verschillende gemeenten en bedrijven in regio Groene Hart (geef dit duidelijk weer in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Accuratesse;
– Klantgerichtheid;
– Zelfstandig;
– Samenwerken;
– Proactief;
– Resultaatgerichtheid;
– Energiek;
– Zelflerend vermogen;
– Communicatief.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf  (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professional
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg & flexibel.

Planning
De gesprekken met de opdrachtgever zijn gepland op maandag 30 januari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 27 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 26 januari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 26 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 27 januari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 tot 12 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.