Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-09

Organisatie
Westland. De Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld zijn we de vijfde economie van Nederland. Met meer dan 110.000 inwoners die hier wonen, werken, leren en recreëren. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar een nieuwe balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid. Tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu. En tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Als je werkt bij gemeente Westland bouw je mee aan onze gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot. De kansen om te groeien ook.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken).

Opdracht
De gemeente Westland staat voor de uitdaging de nieuwe Omgevingswet in te voeren. Hiervoor is een project opgezet waar een multidisciplinair team onder leiding van de Projectleider Implementatie Omgevingswet mee aan de slag is. Met voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet zijn we al een eind op weg. De uitdaging waarmee jij aan de slag gaat is de externe- en interne communicatie over de Omgevingswet. Je hebt daarvoor een aantal bouwstenen: een in- en extern communicatieplan, concrete doelgroepen, conceptteksten voor de uitrol van die activiteiten. Er is echter geen gespreid bedje. De invoering van een nieuwe wet betekent ook wisselende collega’s, nieuwe werkwijzen, nieuwe IT-middelen en onzekerheden binnen en buiten de organisatie.

Wij zoeken daarom een ervaren praktische en hands-on (senior) communicatieadviseur die zich verder wil verdiepen in de communicatie en implementatie van de Omgevingswet en die verder vorm kan geven. Je weet hoe je mensen in beweging krijgt en hoe communicatie daarvoor het beste kan worden ingezet. Je bent zowel een denker als een doener. Je beschikt over een pragmatische instelling en steekt ook graag ‘de handen uit de mouwen’. Daarnaast ben je in staat om abstracte informatie te vertalen naar concrete voorbeelden/ informatie/ inspiratie.

Als sparringpartner van de projectmanager ben jij in the lead voor de externe en interne communicatie. Jij wordt hierbij ondersteund door de programmasecretaris Omgevingswet.

Dit ga je doen:

 • Je vertaalt de communicatiestrategie en stakeholdersanalyse in een communicatieaanpak die bij Westland past.
 • Je voert deze ook samen met de organisatie uit (programma, lijn en afdeling communicatie).
 • Je bent verantwoordelijk voor actuele kennis en informatie content op de diverse online kanalen en andere communicatieproducten.
 • Schrijven en redactie van teksten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 99,20 (schaal 11) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur binnen een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van communicatie (niveau communicatieadviseur C) (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur in de afgelopen 8 jaar (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met verander communicatie in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het werken/implementeren van/met de Omgevingswet als communicatie adviseur in de afgelopen 5 jaar (20 punten).

Competenties

 • Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.
 • Je kan goed creatief denken en praktisch uitvoeren.
 • Je bent in staat om collega’s van de verschillende clusters te adviseren over de

strategische, tactische en operationele inzet van communicatiemiddelen.

 • Daarbij houd je rekening met in- en externe spelers, de maatschappelijke

omgeving en het politieke speelveld.

 • Je hebt een brede blik zowel binnen als buiten de organisatie.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.