Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-11

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is de taak van Provincie Utrecht de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Wat ga je doen?
De communicatieadviseur gaat de communicatie van de jaarstukken verzorgen. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Je ondersteunt bij het versterken van de communicatieve kwaliteit van de jaarstukken zelf en je gaat de communicatie over de jaarstukken verzorgen. Daarmee laat je in de communicatie zien wat de provincie heeft gedaan en welke resultaten zijn geboekt. De te versterken kwaliteit van de communicatie en de organisatie en uitvoering van het communicatiewerk vraagt een proactieve, verbindende  communicatieadviseur die als een spin in het web fungeert. Je bent de aanjager en stuurt op inhoud, kwaliteit, samenhang en resultaten van de communicatie. De doelgroepen van de jaarstukken zijn Provinciale Staten, inwoners, bedrijven, gemeenten, instellingen en organisaties waarmee de provincie samenwerkt.

Het team Financiën van het domein Bedrijfsvoering werkt samen met de hele organisatie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering. Het samenstellen en opmaken van de jaarstukken is een belangrijke jaarlijks terugkerende opdracht. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de hele organisatie, waaronder het domein Bestuur- en directieondersteuning waar Corporate Communicatie onder valt.

Deze opdracht is daarmee een coproductie van Financien en Corporate communicatie. De communicatieadviseur werkt intensief samen met het projectteam bij Financiën en andere (senior) communicatieadviseurs, woordvoerders en collega’s van het webteam van internet, intranet en social media.

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de communicatie over het jaarverslag;
 • Je stelt een communicatieplan op en voert dit uit, inclusief planning en budget;
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie, in nauwe samenwerking met interne collega’s of externe producenten;
 • Je neemt deel aan het projectteam van Financien en je bent voorzitter van het kernteam van communicatie;
 • Je bent goed in staat om inhoudelijke collega’s te ondersteunen bij het verbeteren van de communicatieve kwaliteit van teksten en beelden in de jaarstukken;
 • Je stuurt externe bureaus voor bijvoorbeeld vormgeving of eindredactie van teksten;
 • In samenwerking met collega’s van communicatie en eventuele bureau’s voor vormgeving verzorg je de productie van aansprekende fotografie, infographics, content voor social media, video’s, H-aan-Huis en eventueel andere producten;
 • Je bedenkt en ontwikkelt aansprekende content (berichten en story’s in tekst, foto en video) voor op de algemene en financiële website van de provincie Utrecht;
 • Je zorgt dat de financiële website actueel is en verzorgt de content voor social media over de P&C-producten;
 • De persaanpak is in handen van de woordvoerder waar je nauw mee samenwerkt.

Wie ben jij?
Je bent een communicatiemens in hart en nieren: iemand met creatieve ideeën en inzichten in de laatste ontwikkelingen in het communicatievak. Je ziet kansen en in jouw handen komen financiële beleidsdocumenten tot leven en leiden ze tot aansprekende communicatie. Je bent een collegiale en hands-on adviseur met een proactieve houding. Je weet mensen aan je te binden en hebt een natuurlijke overtuigingskracht die enthousiasme bij collega’s opwekt. Je bent een samenwerker ‘pur sang’.

We zoeken iemand met organisatie-sensitiviteit en je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke advies- en overtuigingskracht. Je bent aantoonbaar in staat tot het geven van goede adviezen en de realisatie ervan. Je bent goed in staat tot het analyseren van de vraag van de opdrachtgever (de vraag achter de vraag). Je bent hands-on, flexibel en draait waar nodig mee onder hoge druk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 
2. Uurtarief maximaal €100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur bij de overheid afgelopen 7 jaar;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaringen de afgelopen 5 jaar met communicatie over beleidsinhoudelijk onderwerpen;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten) 
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie (15 punten); 
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met opstellen van communicatieplannen en het creëren van content over beleidsinhoudelijk onderwerpen in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
7. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur bij de overheid afgelopen 10 jaar (25 punten);
8. Aantoonbare kennis van financiële producten van de Planning en Controlcyclus bij de overheid (15 punten);
9. Uurtarief maximaal €95,- exclusief BTW inclusief reiskosten (5 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het communiceren van behaalde beleidsdoelen (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent in staat mensen aan je te binden en samen te werken, je laat mensen in hun waarde en bent flexibel;
 • Je bent omgevingsbewust en hebt een goed ontwikkelde politiek/bestuurlijke antenne;
 • Je weet op een creatieve, innovatieve manier de juiste mensen met elkaar in contact te brengen;
 • Wat je bedenkt, kun je ook (laten) realiseren, zowel in woord als in beeld;
 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Je volgt de ontwikkelingen van het communicatievak.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  deels digitaal/hybride, 2 dagen op kantoor.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 23 januari 2024 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 19 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 9 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 10 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 12 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.