Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-21

Organisatie
Nijkerk, een middelgrote gemeente met zo’n 45.000 inwoners, is centraal gelegen tussen de Randstad, de Veluwe en Gelderse Vallei. De gemeente groeit en is volop in ontwikkeling. De gemeenteraad van Nijkerk bestaat uit 27 raadsleden, verdeeld over zes fracties.

Als raadsgriffie ondersteunen en adviseren we de gemeenteraad, zodat hij optimaal kan functioneren. We adviseren de raad, raadsfracties en raadsleden. We zijn aanspreekpunt voor het college en de ambtelijke organisatie over de werkwijze en besluitvorming van de gemeenteraad. De inwoners kunnen bij ons terecht voor vragen over of aan de raad.

De raadsgriffie van de gemeente Nijkerk bestaat uit een griffier en drie raadsadviseurs. Eén adviseur is verantwoordelijk voor de communicatie namens de gemeenteraad. We zijn een klein team en we werken hard, met bevlogenheid voor onze lokale democratie. We hebben aandacht voor elkaar en doen ons werk met plezier.

Opdracht
1. Verzorgen van de wekelijkse communicatie over de vergaderingen van de gemeenteraad, via de  pagina van de gemeenteraad in het huis-aan-huis blad, intranet en social media;
2. Voorbereiding van de Jeugdgemeenteraad, een jaarlijks project voor groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Nijkerk;
3.Overige (communicatie)werkzaamheden op de raadsgriffie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019)
2. Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van Communicatie.
3. Uiterlijk 4 december 2023 beschikbaar voor 16 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente bij voorkeur op het gebied van communicatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op een raadsgriffie (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Maximaal uurtarief van € 75,- exclusief BTW, inclusief tarief Flextender en reiskosten woon-werk.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie;
 • Vaardigheid in organiseren;
 • Inzicht in bestuurlijke processen bij een gemeente en een sterk gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Accuraat en zorgvuldig werkend;
 • Digitaal vaardig;
 • Dynamische en stressbestendige collega, die met plezier en energie je werk doet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di (Vr ipv Ma of Di is mogelijk)
Is hybride werken mogelijk:  nee

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 november 2023 van 12.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 november bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met maandag 20 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 november gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 22 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 3 maanden, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.