Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-07

Organisatie
In het programma Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan duurzame mobiliteit in de regio Utrecht.

De regio Utrecht is voor het verkeer en vervoer de draaischijf van Nederland. Dagelijks zijn hier meer dan een miljoen reizigers onderweg. Daarom is het belangrijk dat de regio Utrecht voor iedereen bereikbaar en leefbaar blijft. Goedopweg stimuleert daarom minder reizen, anders reizen en spreiding in tijdstip van reizen.

Goedopweg is een zelfstandige programmaorganisatie onder leiding van een programmamanager, die rechtstreeks wordt aangestuurd door een (bestuurlijke) Regionale Stuurgroep. Het communicatieteam bestaat uit een communicatieregisseur, een (gedrags)campagnemanager, twee (project)communicatiemanagers, een online strateeg, een manager online en social en een communicatiemedewerker. En dus straks deze functie als (derde) communicatiemanager voor een cluster van onze projecten.

Opdracht
Een van de inhoudelijke teams bij Goedopweg is het werkgeversteam. In dit team werken we samen met werkgevers en met geografische gebieden aan een betere bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. Jij gaat met het cluster ‘gebiedsaanpakken’ aan de slag om de projecten te ondersteunen met communicatie en omgekeerd om alle communicatiekansen voor de positionering van Goedopweg te verzilveren. Dat gaat van online en offline bijeenkomsten tot online toolkits en van social media tot complexe gedragsbeïnvloeding. Maar ook optimaliseer je bestaande communicatieaanpakken en -formats voor meer effect. Je vertaalt de doelen van het team naar concrete communicatieplannen en voert deze uit. Dat doe je deels zelf, deels met je communicatiecollega’s en deels met bureaus.

Je bent een stevige sparringpartner voor de professionals in het team, je adviseert met scherpte en met verstand van zaken. Je schrijft heldere, beknopte communicatieplannen, weet je plannen goed te verkopen, en je weet je doelgroepen aan te zetten tot gedragsverandering. Je weet ook hoe je nieuws moet maken en organiseert relevante persmomenten voor je projecten. Tot slot bewaak je de planning, de effectiviteit en de kwaliteit van jouw campagnes en de communicatiemiddelen die hieruit voortvloeien.

Wat verwachten wij?
Je hebt meerdere jaren ervaring met projectcommunicatie: van probleemanalyse tot realisatie.
Je kunt snel schakelen tussen die twee en geniet evenveel van een bedachtzame strategiesessie als van de adrenaline van een live event. Je bent een goede adviseur én een excellente uitvoerder.
Een groot deel van het werk van Goedopweg gaat over duurzame gedragsverandering. Ervaring hiermee is daarom belangrijk.

Vereisten / knock-outcriteria
1.De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied van communicatie;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met marketing en communicatie in de afgelopen 6 jaar;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met strategisch communicatie advisering;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5jaar met het opstellen, uitwerken van communicatieplannen
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare in de afgelopen 5 jaar met realiseren van communicatieprojecten als hands-on communicatieadviseur; 

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare ervaring met het organiseren van (online) events (20 punten),
7. Aantoonbare werkervaring customer journeys, aansturen van bureaus en freelancers (20 punten)
8. Aantoonbare ervaring met het opbouwen en onderhouden van netwerken (noem hiervan minimaal 1 concreet voorbeeld in het cv) (20 punten)
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met gedragsverandering
A. Minimaal 1 jaar op het gebied van duurzame mobiliteit (40 punten)
B. 1 jaar op gedragsverandering op andere terreinen (20 punten)
C. Minder dan 1 jaar werkervaring met gedragsverandering (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 

Competenties

 • Je hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent positief, bruist van energie en ziet overal kansen;
 • Je bent een goede adviseur, maar je staat vooral voor het resultaat;
 • Je weet mensen enthousiast te maken voor je plannen;
 • Je neemt snel en goed verantwoordelijkheid voor jouw rol;
 • Je spot kansen en vertaald deze naar concrete acties;
 • Je hebt kennis van marketing en hoe je dat slim inzet voor onze dienstverlening;
 • Je kunt producten van anderen systematisch reviewen en beoordelen;
 • Bekend met het werken in een rol waarin strategie, advies en uitvoer gecombineerd wordt;
 • Je begrijpt het belang van merkbeleving en kunt dit voor Goedopweg bewaken in jouw projecten;
 • Je beheersing van het Nederlands is uitstekend;
 • Je bent een fijne collega die perfect in het team past;
 • Je weet ons in een gesprek van al deze eigenschappen te overtuigen.

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal n.t.b..

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja. Alleen donderdag wordt gewerkt op locatie in Utrecht

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 15 februari 2023 en vrijdag 17 februari tussen 11 en 16 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 3 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 6 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 8 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.