Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-14

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht
Vanwege de tijdelijke uitval van een teamgenoot zijn wij op zoek naar aanvulling voor ons kleine team. Wij zijn momenteel met z’n drieën en proberen alle communicatie binnen Krimpen rond te krijgen. Een helpende hand voor verschillende taken is daarbij erg gewenst. Ben jij beschikbaar op de donderdag en vrijdag? En lijkt het jou leuk om onderstaande taken voor minimaal 3 maanden op te pakken? Dan zien wij jou graag als tijdelijke versterking voor ons team.

Taken:

 • Wekelijkse gemeentepagina in het Kontakt opmaken en plaatsen op website (WordPress).
 • Schrijven, meelezen en redigeren van artikelen Klinker.
 • Bekendmakingen/verordeningen overheid.nl oppakken.
 • Communicatie raad/kindergemeenteraad (nieuwsbrieven via Spotler).
 • Adviseren/oppakken digitale toegankelijkheid organisatie.
 • Meelezen/redigeren (pers)berichten en webartikelen.
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Websiteontwikkeling (Kom Verder / vacatures)
 • Overige ondersteuning projecten.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur / medewerker;
3. In bezit van een afgeronde communicatie opleiding;
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en redigeren van teksten/artikelen;
5. Kandidaat is in ieder geval beschikbaar op vrijdag(en);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur / medewerker (15 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met WordPress (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van websites (10 punten);
10. Aantoonbare kennis met de digitale toegankelijkheid van websites (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten);
11. Aantoonbare werkervaring werving campagnes voor personeel (10 punten);
12. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van ‘laagdrempelige teksten’ (B1-niveau) (benoem tenminste 1 duidelijk voorbeeld op een aparte pagina in het cv) (45 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Sociaalvaardig
 • Communicatief sterk
 • Actieve houding
 • Zelfstandig werkend
 • Makkelijk aanpassend aan de organisatie

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In ieder geval op donderdagen en vrijdagen. Derde dag is in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 16 maart 2023 tussen 13.30 uur en 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 13 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 14 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 15 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.