Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-11

Organisatie
Nijkerk is een middelgrote gemeente met 360 medewerkers, prachtig gelegen tussen de bruisende Randstad, de schitterende Veluwe en de Gelderse Vallei! Onze gemeente is dynamisch en volop in ontwikkeling. Dat zorgt voor interessante uitdagingen, aangezien niet alles overal en altijd mogelijk is. We zijn net de grens van 45.000 inwoners gepasseerd en verwachten in de komende jaren stevig door te groeien naar ruim 50.000 inwoners.

Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Opdracht
Je gaat deel uitmaken van het cluster Communicatie, onderdeel van het team Regie en Control. Het cluster Communicatie bestaat uit zes communicatieprofessionals. Je versterkt het cluster tijdelijk op enkele grotere projecten op het gebied van communicatie en participatie, waaronder het vluchtelingendossier. Ook voer je de regie om op basis van de nieuwe participatievisie een uitvoeringsplan op te stellen. Je draait voluit mee in het communicatieteam. Dit betekent een zelfstandige rol én een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit jouw seniore positie verwachten we van jou een coachende inzet met maximale betrokkenheid op jouw naaste collega’s en daarmee een bijdrage van de doorontwikkeling van het cluster Communicatie.  

Je hebt aantoonbare ervaring met de strategische inzet van communicatie binnen een politiek-bestuurlijke omgeving en het begeleiden van grote en complexe participatietrajecten. Je adviseert bestuurders op politiek gevoelige dossiers en neemt een deel van de woordvoering op je. Daarnaast adviseer je de directie.

Je bent een prettige en doortastende adviseur, die praktische en creatieve oplossingen aandraagt. Je levert gevraagd en ongevraagd advies en jouw communicatieproducten zien er aantrekkelijk uit, zijn makkelijk leesbaar en to the point.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur bij een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring als bestuursadviseur bij een gemeente;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
5. Aantoonbare werkervaring met perswoordvoering.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 8 jaar werkervaring in de afgelopen 12 jaar als communicatieadviseur bij een overheidsorganisatie (30 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau op het gebied van Communicatiewetenschap en/of Nederlandse taal (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren over en uitvoeren van participatietrajecten (25 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met perswoordvoering (20 punten);
10. Uurtarief maximaal € 110,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– proactief

– zelfstandig

– daadkrachtig

– accuraat

– omgevingssensitief

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, hybride werken is mogelijk.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 18 december 2023 van 9.00 tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend- en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 8 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 11 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 12 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur, 6 maanden, Gelderland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.