Job Location
Noord-Brabant
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

De Nationale Zorgreserve
De Nationale Zorgreserve is tijdens de coronacrisis in nauwe afstemming met het ministerie van VWS opgericht, en vormt het hart van de activiteiten van stichting Extra ZorgSamen. De Nationale Zorgreserve is een landelijke community van voormalige zorgprofessionals die klaar staan om in crisistijd in te springen in de zorg. Het zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar hebben van de zorgreservisten van de Nationale Zorgreserve helpt substantieel en duurzaam om de druk in de zorg bij de actuele en langer durende tekorten te ontlasten. De Nationale Zorgreserve kan worden ingezet in tijden van crisis (pandemie, ramp of terreuraanslag), wanneer de continuïteit van zorg niet meer gewaarborgd kan worden.

Stichting Extra ZorgSamen en het programma Nationale Zorgreserve worden gefinancierd door het Ministerie van VWS. Zie de website www.nationalezorgreserve.nl. Naar verwachting zal in 2023 besluitvorming plaatsvinden over de definitieve inbedding en positionering van de Nationale Zorgreserve als crisisfaciliteit. Zie voor meer informatie over de stichting onze website www.extrazorgsamen.nl

Het programma GGD-reservisten is een samenwerking GGD-GHOR en Stichting Extra ZorgSamen. Zie website www.ggdreservisten.nl

Over de functie
Als community manager werk je actief aan het werven, binden en boeien van zorgreservisten en aan een soepele inzet bij zorgorganisaties. Je kent de zorgsector van binnenuit en weet je als geen ander wat er speelt in jouw regio’s. Je begrijpt de zorgreservisten en weet waar hun behoeftes liggen. Tegelijkertijd faciliteer je zorgorganisaties om hen voor te bereiden en te begeleiden bij de inzet van zorgreservisten. Je stimuleert bij hen een omslag in het denken van functiehuizen naar competenties en vaardigheden. Je werkt nauw samen in een team van Community Managers die met dezelfde bevlogenheid hun eigen regio’s aanjagen.

 • Je verwelkomt nieuwe zorgreservisten en maakt hen wegwijs in de werkwijze van de NZR. 
 • Je ontwikkelt en organiseert bijeenkomsten en activiteiten om de zorgreservisten te ondersteunen in het up-to-date houden van hun kennis en vaardigheden. 
 • Je bent het gezicht van de Nationale Zorgreserve in de regio als een zorgorganisatie om inzet vraagt en ondersteunt hen in het opstellen van een hulpvraag.
 • Je helpt zorgorganisaties vanuit ons concept bij het voorbereiden op een volgende crisis.
 • Je bedenkt acties om het aantal zorgreservisten te vergroten en voert die mede uit.
 • Je kent de zorgsector van binnenuit en bent zelf een (oud)zorgprofessional, en kan op die manier de verbinding maken met zorgreservisten en de zorgorganisaties die met ons samenwerken.
 • Bij voorkeur heb je ervaring met het bouwen van communities – zowel offline als online
 • Je bent een zelfstandige werker, die gewend is van huis uit te werken en tegelijk de verbinding met teamgenoten te onderhouden. Je kunt goed schakelen tussen het trekken van de kar in jouw regio’s en het door ontwikkelen van de Nationale Zorgreserve samen met het team.
 • Je bent flexibel inzetbaar op alle dagen in de week (dus af en toe ook in het weekend).
 • Je woont in de regio waar je aan de slag gaat (Brabant, Limburg en Zeeland).
 • Je hebt ervaring met het werken met en presenteren voor groepen.

Knock-out criteria / Vereisten
1. Woonachting in de regio (provincies Brabant, Limburg of Zeeland) of met een maximale afstand van 30 km, aantoonbaar gemaakt in het cv;
2. Maximum tarief €85,- exclusief Btw;
3. Motivatie geschreven door de kandidaat bijgevoegd in het cv;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de zorgsector (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het bouwen van communities/netwerken – zowel offline als online. Geef hier voor zowel offline als online een voorbeeld van in het cv (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen de arbeidsbemiddeling of op een HR-afdeling (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met presenteren en voorgaan van groepen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Competenties

 • Je bent een mensenmens, voelt je thuis als de ‘spin in het web’, en ziet snel waar de kansen liggen. Je bent op je best als je daar op jouw eigen creatieve manier proactief en zelfstandig mee aan de slag kunt gaan. Als je ergens moet zijn, dan stá je er ook.
 • Je bent een zelfstandige werker, die gewend is van huis uit te werken en tegelijk de verbinding met teamgenoten te onderhouden. Je kunt goed schakelen tussen het trekken van de kar in jouw regio’s en het doorontwikkelen van de Nationale Zorgreserve samen met het team.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, HBO, Noord-Brabant, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 oktober 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.