Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-01

Organisatie
De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Je draagt zorg voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de BEL Combinatie en de drie gemeenten. Als controller onderzoek je de doeltreffendheid, de rechtmatigheid en de doelmatigheid (in financiële, juridische en personele zin). Verder geef je als controller gevraagd en ongevraagd advies met voorstellen ter verbetering van een doelmatige bedrijfsvoering. Deze zijn mede gericht op het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarnaast stuur je als controller op de planning en control cyclus van de BEL Combinatie en de drie gemeenten .

Als controller heb je een zelfstandige, onafhankelijke positie en rapporteer je rechtstreeks aan de directeur van de BEL Combinatie en de colleges van burgermeesters en wethouders van drie gemeentes. In deze complexe rol treedt je op als sparringpartner en je geeft proactief (on)gevraagd advies. Doordat je samenwerkingsgericht bent weet je mensen aan je te binden en kom je tot een integrale samenwerking. Je bent in staat om goed te luisteren waardoor je weet wat er binnen de organisatie speelt.

Voor deze opdracht richten je werkzaamheden zich specifiek op de volgende onderdelen:

 1. Alles wat moet gebeuren op het gebied van de rechtmatigheidsverantwoording
 2. Risicomanagement, en paragraaf weerstandsvermogen voor de jaarrekeningen van de drie gemeenten en de BEL Combinatie
 3. Proces begeleiding van de interne controleprocessen (dit heeft uiteraard een link met de rechtmatigheidsverantwoording). We zitten in een traject waarin we de VIC’s de verantwoordelijkheid willen laten worden van de teamleiders. Dit proces jaag jij aan.
 4. Rol in de beoordeling van de begrotingsonrechtmatigheden (uitkomsten van de jaarrekeningen)
 5. Monitoren en uitzetten actiepunten van de managementletters. Hoe staat het met de opvolging.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als concern controller of senior control medewerker  bij een (semi) overheidsinstantie (beschrijf dit duidelijk in het cv);
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met rechtmatigheidsverantwoording (benoem dit duidelijk in het cv);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een economische of financiële richting (10 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als concern controller of senior control medewerker met o.a. de rechtmatigheidsverantwoording (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie / semi overheid in een financiële functie (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met een succesvolle rechtmatigheidscontrole, jaarrekening, begroting en andere P&C producten (maak dit aantoonbaar in het cv met 2 voorbeelden uit de afgelopen 5 jaar) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de begeleiding van Interne controleprocessen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 8 januari 2024 voor 36 uur per week (10 punten);
9. Uurtarief maximaal € 115,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Beschik je over een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Ben je een stevige gesprekspartner en beschik je over een goed analytisch vermogen.
 • Lever je als teamspeler vol enthousiasme een bijdrage aan de doorontwikkeling van de organisatie.
 • Ben je het kritisch geweten van het bestuur en de organisatie en stuur je op betrouwbare informatiestromen.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De fysieke gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op donderdag 4 januari 2024 tussen 13.00 uur en 15.00 uur .De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 3 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 27 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 29 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 2 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.