Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-07-24

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 108.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor dynamiek en actie. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is.

We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

De gemeente Westland werkt opdrachtgericht. Al onze taken en dienstverlening hebben we verdeeld in producten, opgaven en verbeteropdrachten. Per opdracht is er een ambtelijk opdrachtnemer, een ambtelijk opdrachtgever en een bestuurlijke opdrachtgever. Het uitgangspunt is heldere opdrachten en heldere sturingslijnen.

Concerncontrol

De collega’s binnen Concerncontrol stellen college van B&W in staat om bij te sturen op basis van objectieve informatie. Het team bestaat uit concernadviseurs en businesscontrollers. De concernadviseurs toetsen en onderzoeken of de organisatie en het beleid zich ontwikkelen in het tempo en de richting die het college en het management noodzakelijk achten. Daarbij coördineren de concernadviseurs ook de risicomanagementcyclus. De business controllers werken aan verschillende producten of opgaven waar zij de interne beheersing samen met betrokkenen op orde brengen.

Opdracht
We zijn op zoek naar een concernadviseur die zich bezig gaat houden met een 213a onderzoek naar afgeronde gebiedsontwikkelingsprojecten. Je gaat zelfstandig aan de slag met het beoordelen van de geselecteerde projecten. Daarnaast ben je betrokken bij het opstellen van het onderzoeksrapport en het formuleren van de aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 115,05 (schaal 13 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
3. Je bent in staat 60% van jouw werkweek aanwezig te zijn op ons kantoor in Naaldwijk;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opzetten en uitvoeren van audits of onderzoeken binnen de overheid;

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in richting van bedrijfskunde, bestuurskunde, finance of control (35 punten); 
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het beschrijven van onderzoeksresultaten in rapportages waarin rekening wordt gehouden met de bestuurlijke context (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten). 

Competenties
We zijn op zoek naar een kritische denker, die goed kan luisteren en in het werk overtuigingskracht en vasthoudendheid heeft. Daarnaast zijn creativiteit en motivering waarom het anders doen leidt tot verbetering belangrijk. Je bent in staat draagvlak te creëren voor de voorgedragen oplossingen. Je weet hierin de bestuurlijke en ambtelijke context goed met elkaar te verbinden. Om te komen tot concrete en gedragen resultaten is het van belang dat je zichtbaar bent in de organisatie. Daarom is het van belang dat je minimaal 60% van de tijd aanwezig bent op ons kantoor.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 oktober 2023, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.