Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-11

Organisatie
SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies. Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Wij voeren diverse subsidieprogramma’s uit, faciliteren noordelijke samenwerking en behartigen de belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel.  Met ruim 170 collega’s zetten we ons dagelijks in om Noord-Nederland nóg mooier en sterker te maken. Als proactieve dienstverlener staan we dicht bij onze klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. De positie van de concerncontroller is onafhankelijk en staat in directie lijn met de directie (en bestuur). De concerncontroller is werkzaam in een collegiale omgeving (lid MT, werkt samen met managers en teamleiders).

Opdracht
Door het vertrek van onze concerncontroller zijn wij met spoed op zoek naar een ervaren interim (concern)controller.

De (interim) concerncontroller is verantwoordelijk voor:

 • Opstellen van (een kaderbrief en) prognoses.
 • Valideren van cijfers die worden gegenereerd door het team Financiën: begroting, jaarrekening, management rapportages en overige verantwoordingen.
 • Valideren van andere producten en programma’s.
 • Signaleren van financiële mogelijkheden (subsidies, ed.)
 • Onafhankelijk en objectief adviseren aan managers, directie (en bestuur) over strategie, ontwikkelingen, risico’s en de beheersbaarheid daarvan.
 • Het toezicht op de beschikbaarheid van betrouwbare stuurinformatie voor effectieve en efficiënte sturing en beheersing van bedrijfsprocessen.
 • Volgen van in- en externe ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving en boordeelt deze (vanuit risicobeheersingsperspectief) op consequenties en kansen voor de organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van economie of bedrijfskunde;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring  in een financieel eindverantwoordelijke functie zoals controller;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een financiële control functie met eindverantwoordelijkheid  in de afgelopen 10 jaar binnen  de publieke sector (45 punten);
4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met overheidsfinanciën (BBV) (35 punten).
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van economie of bedrijfskunde (15 punten)
6. Kandidaat is bereid om na 1040 gewerkte uren bij wederzijdse interesse en goed vinden kosteloos in dienst te treden bij de SNN (5 punten).

Competenties

 • Je bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk) en weet mensen mee te nemen in jouw vakgebied. Dat doe je vanuit een brede blik en specifieke deskundigheid.
 • Je hebt overtuigingskracht, je bent constructief kritisch en durft te confronteren.
 • Je bent respectvol, open en onafhankelijk in je optreden. Je signaleert, doorziet en houdt overzicht.
 • Je bent nieuwsgierig, vriendelijk, innemend en positief.
 • Je beschikt over gezag en vakinhoudelijke senioriteit.
 • Je bent vaardig in het uitbrengen van beleidsadviezen en -voorstellen.
 • Je bent vaardig in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van planning en control en in het optimaliseren en uitdragen van de planning- en controlfunctie.
 • Je bent in staat om jouw advies- en leiderschapsstijl aan te passen als de situatie daar om vraagt.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 14.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 17-04-2023 van 09 uur tot 15  uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 13-04-2023( of in overleg)  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 12 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, Groningen, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.