Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-19

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Als Concerncontroller ben je de rechterhand van de directeur en heb je een belangrijke centrale rol in de organisatie. Jij beweegt op een natuurlijke wijze tussen lijnmanagement, interne dienstverlening en de directeur. Jij bent in staat om je onafhankelijke positie in te vullen en toch in verbinding te blijven met de organisatie. Je wilt meesturen, innoveren en jezelf verdiepen in de bestuurlijke context. Werken aan de duurzame ontwikkeling van de organisatie, dát is wat jou drijft! Je bent een gewaardeerde, kritische sparringpartner voor de gehele organisatie. Jij bent gericht op samenwerking en een toekomstbestendige organisatie te creëren met elkaar. Jij zorgt voor realisatie van een goed werkende bedrijfsvoering, vernieuwing van programmasturing, de P&C cyclus, adequate en actuele sturings- en verantwoordings- informatie en een gedegen advies.

Verder ben jij verantwoordelijk voor:

  • Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de organisatie, de eenheidsmanagers, het MT, de AD/GS, het college en de Raad;
  • Het aanspreekpunt te zijn voor de auditcommissie, de accountant en de financieel toezichthouder;
  • Opdrachtgever te zijn van de interne controles (VIC) en het risicomanagement systeem;
  • Functioneel aanwijzingen geven, coachen en meenemen van de Financial Controllers;
  • Het begeleiden van de Kadernota, bewaak jij de P&C cyclus en levert de paragraaf Weerstandsvermogen;
  • Het rapporteren van de periodieke managementinformatie aan het MT en zorg je voor de door-ontwikkeling hiervan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van bedrijfseconomie of accountancy;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Concerncontroller;
3. Aantoonbare werkervaring met de interne controles (VIC) en het risicomanagement systeem, licht dit duidelijk toe in het cv;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als concerncontroller binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de laatste wet- en regelgeving op het gebied van BBV/rechtmatigheid/ horizontaal toezicht (benoem dit duidelijk in het cv) (35 punten);
6. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding Accountancy (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
Jij hebt van nature een sterk analytisch vermogen, oplossingsgerichtheid, bestuurlijke sensitiviteit en adviesvaardigheid. Een goed inlevingsvermogen en een leergierige en nieuwsgierige instelling. Als mens en professional ben jij positief ingesteld en communicatief sterk in woord en geschrift. Jij hebt geen problemen om hands-on te helpen, te adviseren en de eerst verantwoordelijken te assisteren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).
Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.
De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.=

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.