Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-28

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 115.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen die de gemeente in het Groene Hart rijk is. De gemeente is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen, maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. We werken hybride, op kantoor en vanuit huis. We verwachten dat je dagelijks beschikbaar bent om naar kantoor te komen en (raads)vergaderingen in de avond bij te wonen.

Opdracht
Vanwege mogelijke doorgroei van een van de concerndirecteuren naar de functie van gemeentesecretaris zijn we op zoek naar een interim concerndirecteur met focus op dienstverlening en bedrijfsvoering. Het doorgaan van deze inhuuropdracht is daarmee onder voorbehoud van de interne benoeming op de functie van gemeentesecretaris.

Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de collegedoelstellingen, voor een efficiënte en goede gemeentelijke dienstverlening en voor de interne organisatie. Samen met de gemeentesecretaris en je collega-directeuren ben je verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de organisatie en organisatieontwikkeling door efficiënt te sturen op doelen en resultaten en continue te verbeteren. Je kan breed worden ingezet op vraagstukken van uiteenlopende aard, met een sterk generiek karakter op bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners.

Gemeente Alphen aan den Rijn is een innovatieve, ambitieuze en betrokken organisatie, met interessante inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. De organisatie is klein genoeg om bestuur en collega’s snel te kunnen benaderen, maar groot genoeg om echt innovatie- en slagkracht te hebben. Door alle crises, maatschappelijke ontwikkelingen en onrust is de urgentie in het sociaal domein groter dan ooit. Er is veel beweging in de gemeente en regio, maar ook landelijk; door herziening van het stelsel, regionale herindelingen en bundeling van gelden. Een ambitieus college maakt de uitdaging compleet.

Je brengt teamleiders en opgavemanagers in positie en zorgt dat ze doen waar ze goed in zijn. Met de aanstaande komst van het nieuwe sturingsmodel en nieuwe managementfuncties beland je in een organisatie die flink in beweging is. Je hebt in deze periode oog voor de managers in jouw domein en brengt de organisatieontwikkeling van het management met gezonde zakelijkheid en visie verder, aansluitend op de ingezette koers.

Profiel

 • Inspirerende, strategische en besluitvaardige concerndirecteur met ruime managementervaring om de organisatie op integrale wijze aan te sturen;
 • Zorgt voor continuïteit op lopende dossiers en adequate levering aan de doelstellingen van bestuur en ambtelijke organisatie;
 • Begrijpt hoe de bestuurlijke wereld en ambtelijke wereld zich tot elkaar verhouden. Heeft daar kennis van en ervaring in. Is daar verbindend in, maar fungeert ook als buffer waar nodig;
 • Houdt samen met de andere directieleden de ingezette koers aan: heldere sturing op de grotere opgaven en bewegingen, heldere rollen en opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;
 • Goede gesprekspartner op verschillende (abstractie-) niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie met maatschappelijke stakeholders.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als directeur binnen een overheidsinstelling;
 2. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 26 februari 2024 voor 36 uur per week;
 3. Maximum uurtarief van € 135,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- en werkverkeer en fee Flextender;
 4. Aantoonbare werkervaring binnen een 75.000+ gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als directeur binnen gemeentelijke overheid (20 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring als directeur in een 75.000+ gemeente (15 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met sturing op lange termijn vraagstukken (benoem hiervan minimaal 2 voorbeelden in het cv) (20 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met het bevorderen van de samenwerking tussen bestuur en organisatie (benoem hiervan minimaal 2 voorbeelden in het cv) (10 punten);
 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare managementervaring binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering teams (20 punten);
 6. Minimaal 4 jaar aantoonbare managementervaring binnen de gemeentelijke dienstverlening aan burgers (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbindend
 • Open, duidelijke en toegankelijke communicatiestijl
 • Bestuurlijk sensitief en draagt politieke sensitiviteit uit naar de organisatie
 • Omgevingssensitief
 • Benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk voor de organisatie en externen
 • Inspirerend vermogen
 • Kan balanceren tussen resultaat- en mensgerichtheid
 • Goed in staat hoofd- van bijzaken te scheiden en zich op de goede momenten in de details te verdiepen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijftien (15) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. We werken hybride, op kantoor en vanuit huis. We verwachten dat je dagelijks beschikbaar bent om naar kantoor te komen en (Raads)vergaderingen in de avond bij te wonen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 5 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot 29 januari 2024, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 30 juni 2024, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.