Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-05-08

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 110.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De stad is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

Opdracht
Vanwege het vertrek van de concerndirecteur met portefeuille sociaal domein en het tot nu toe nog niet in kunnen vullen de ontstane vacature, zoeken we interim directeur die snel beschikbaar is.

Gemeente Alphen aan den Rijn is een innovatieve, ambitieuze en betrokken organisatie, met interessante inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. De organisatie is klein genoeg om bestuur en collega’s snel te kunnen benaderen, maar groot genoeg om echt innovatie- en slagkracht te hebben. Door alle crises, maatschappelijke ontwikkelingen en onrust is de urgentie in het brede sociaal domein groter dan ooit. Er is veel beweging in de gemeente en regio, maar ook landelijk; door herziening van het stelsel, regionale herindelingen en bundeling van gelden. Een ambitieus college maakt de uitdaging compleet.

Als concerndirecteur ben je eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de collegedoelstellingen, voor een efficiënte en goede gemeentelijke dienstverlening en voor de interne organisatie. Samen met de gemeentesecretaris en je collega-directeuren ben je verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de organisatie en organisatieontwikkeling door efficiënt te sturen op doelen en resultaten en continue te verbeteren. Je brengt teamleiders en opgavemanagers in positie en zorgt dat ze doen waar ze goed in zijn. Daarnaast houd je je ook bezig met belangrijke ontwikkelingen in het brede sociaal domein, zoals aanbesteding jeugdhulp en opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De focus van de opdracht ligt op deze drie punten:

 • Het rolvast herstellen van de relatie tussen bestuur en ambtelijke organisatie;
 • Concerndirecteur zijn voor het brede sociaal domein en het op sterkte brengen van de verschillende schakels in het sociaal en ruimtelijk domein, waarbij je als directeur de gelegenheid hebt om met huidige en nieuw te werven teamleider(s) het sociaal domein in te richten;
 • Specifieke aandacht voor de bijzondere Alphense verandering in de organisatie van de jeugdhulp en de organisatorische inbedding daarvan.

Profiel

 • Zorgt voor rust en voor een gezonde verhouding tussen bestuur en ambtelijke organisatie.
 • Begrijpt hoe de bestuurlijke wereld en ambtelijke wereld zich tot elkaar verhouden. Heeft daar kennis van en ervaring in. Is daar verbindend in, maar fungeert ook als buffer waar nodig.
 • Inspirerende, strategische en besluitvaardige concerndirecteur met ruime managementervaring om de organisatie op integrale wijze aan te sturen.
 • Houdt samen met de andere directieleden de ingezette koers aan: heldere sturing op de grotere opgaven en bewegingen, heldere rollen en opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.
 • Goede gesprekspartner op verschillende (abstractie-) niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie met maatschappelijke stakeholders.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als directeur binnen de gemeentelijke overheid;
 2. Kandidaat is beschikbaar per uitelijk maandag 12 juni 2023 voor 36 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Aantoonbare werkervaring met het bevorderen van de samenwerking tussen bestuur en organisatie (benoem hiervan minimaal 1 voorbeeld in het cv) (30 punten);
 2. Minimaal 4 jaar aantoonbare managementervaring binnen het gemeentelijk sociaal domein (50 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring als directeur in een 75.000+ gemeente (10 punten);
 4. Beschikbaar per 22 mei 2023 voor 24 tot 36 uur per week (5 punten);
 5. Beschikbaar per 1 juni 2023 voor 24 tot 36 uur per week (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbindend
 • Resultaatgericht
 • Open, duidelijke en toegankelijke communicatiestijl
 • Politiek sensitief en draagt politieke sensitiviteit uit naar de organisatie
 • Benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk voor de organisatie en externen
 • Inspirerend vermogen

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijftien (15) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 16.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 bericht. Na het selectiegesprek wordt voor 1 of meer kandidaten een klikgesprek met (een afvaardiging van) het college gepland.  Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 mei 2023, 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 8 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.