Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-20

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Als concernjurist werk je in de staf en adviseer je, op strategisch niveau, rechtstreeks aan het bestuur en de gemeentesecretaris op zowel bestuurs- als privaatrechtelijk gebied. Je werkt aan politiek gevoelige en complexe dossiers en bent in geval van procedures de schakel richting de externe advocatuur. Verder geef je als concernjurist invulling aan de organisatie-brede juridische kwaliteitszorg.

Je volgt ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en juridische dienstverlening op de voet. Je bent de sparringpartner voor alle juridisch adviseurs en adviseert hen vanuit jouw senioriteit bij interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving.

Je houdt je concreet bezig met:

 • (On)gevraagd adviseren ambtelijke organisatie en bestuur m.b.t. juridische vraagstukken
 • Juridische kwaliteitszorg, waaronder:
 • Kwaliteitsbewaking collegestukken
 • Toetsen en verbeteren kwaliteit juridische processen (visie, jaarplan en audits in samenwerking met concern control)
 • Ontwikkeling juridisch opleidingsplan
 • Actuele juridische informatie voor de organisatie beschikbaar stellen
 • Signaleren en op hoofdlijnen implementeren van nieuwe wetgeving
 • Coördinatie en publicatie regelgeving
 • Actualisatie mandaatregister
 • Deelname aan regionale juridische overleggen (incl. contactpersoon voor de regionale mediatorpool)

In 2022 heeft de gemeente Zwartewaterland een onderzoek laten uitvoeren naar juridische kwaliteitszorg en juridisch risicomanagement. Het onderzoek richtte zich op personeel, structuur & cultuur, werkwijzen, publiek-, privaatrechtelijk en feitelijk handelen. Door verbinding te zoeken met management en medewerkers zorg jij ervoor dat de aanbevelingen uit dit onderzoek geïmplementeerd worden in de organisatie.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met bestuurlijke juridische advisering binnen een overheidsorganisatie;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in juridische richting.

Gunningscriteria (weging)
3. Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur bij een gemeente (20 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Concernjurist bij een overheidsorganisatie (45 punten);
5. Afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in juridische richting (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het toetsen en verbeteren kwaliteit juridische processen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
– Communicatief Sterk;
– Integer;
– Overtuigingskracht;
– Proactief;
– Creatief;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.