Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-14

Organisatie
De gemeente Westland heeft de status van 100.000+ gemeente en hoort daarmee tot de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw en 50.000 arbeidsplaatsen is de gemeente Westland, na de Rotterdamse havens en luchthaven Schiphol, de derde economische motor van het land. De gemeente Westland bestaat uit elf dorpskernen en ligt tussen Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een krachtige economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Opdracht
Binnen de gemeente worden er verschillende soorten constructieve projecten voorbereid en uitgevoerd. Om hier de juiste persoon voor aan bord te hebben zijn we op zoek naar een proactieve constructief adviseur. Aan de uit te voeren werkzaamheden kan gedacht worden aan:

  • Toetsen VO, DO en UO berekeningen van bruggen en damwanden
  • Toetsen VO, DO en UO tekeningen van bruggen en damwanden
  • Toetsen contractstukken op volledigheid
  • Adviseren van de opdrachtgever tijdens technische overleggen
  • Adviseren over technische aspecten
  • Belangen van de opdrachtgever vertegenwoordigen op technische gebieden
  • Tijdens de uitvoering audits uitvoeren/houden op constructieve werkzaamheden

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximaal uurtarief van € 104,65 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Aantoonbare werkervaring als constructief adviseur in de uitvoeringsfase (maak dit aantoonbaar met minimaal 2 referentieprojecten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als constructeur binnen de civiele techniek;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
5. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur) (10 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als constructeur binnen de civiele techniek (35 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als constructief adviseur binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het toetsen van en tekeningen op het gebied van bruggen en damwanden (geef dit duidelijk weer in het cv) (20 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 1 december 2023 voor 12 uur per week (10 punten).

Competenties
– Vakkennis op het gebied van bruggen en damwanden, oplossingsgericht te werk gaan, kunnen samenwerken met aannemers, de projectleider ontzorgen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.