Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Gemeente Edam-Volendam, afdeling Samenleving, sectie Breed Sociaal Loket.

Opdracht
Als consulent Bbz – IOAZ – SHV ondernemers pak je alle (aan)vragen op rondom de Bbz, IOAZ, SHV, energietoeslag ondernemers.
Extra: begeleiden van het verwerken mutaties Oekrainers en maandelijkse uitbetaling leefgeldregeling Oekrainers, energietoeslag ondernemers.Wat houdt het werk concreet in?

  • Beoordelen en afhandelen van aanvragen Bbz, IOAZ, SHV, energietoeslag voor ondernemers;
  • Het oppakken van heronderzoeken;
  • Begeleiden van startende ondernemers en oudere zelfstandige ondernemers;
  • Begeleiden van het verwerken van mutaties;
  • Geven van informatie en advies aan startende ondernemers en oudere zelfstandigen;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is per direct beschikbaar;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Bbz, IAOZ, SHV;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het afhandelen van aanvragen op het gebied van BBZ, IAOZ, SHV Tozo en leefgeldregeling (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke omgeving (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met afhandelen van aanvragen, het voeren van gesprekken, rapporteren en beschikken (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het beoordelen van verlies- en winstrekeningen / juridische controle en juistheid en volledigheid van gegevens (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Zorgvuldigheid, flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, klachtgerichtheid, stressbestendig,
sterke communicatieve vaardigheden en een doorzetter.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 14 december 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 18 december, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12-18 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.