Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-10

Organisatie
Inwoners maken de samenleving en zijn daarom het uitgangspunt bij alles wat we doen in de gemeente. De wijze waarop wij onze werkzaamheden organiseren, moet onze inwoners verder helpen. Processen en regels moeten de samenleving versterken, niet belemmeren. Het uitgangspunt dat we hierbij hanteren, is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en de keuzes die ze daarin maken: dit wordt ondersteund door de gemeente en de processen en regels zijn volgend. Dit vraagt van ons als medewerkers van de gemeente Purmerend om gevoel en zicht te hebben op wat er gebeurt in de stad en dorpen. 

Ben je nieuwsgierig en betrokken en heb je uitstekende voelsprieten als het gaat om cultuur en begeleiding van nieuwkomers? Wil je onderdeel zijn van een betrokken team en is het maatschappelijk domein je niet onbekend?

Gemeente Purmerend is op zoek naar een nieuwe collega in de rol van Consulent inburgering. 

Wat ga je doen?
Sinds 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van inburgeraars in hun inburgeringstraject. Als consulent ben je eerste aanspreekpunt en zorg je dat statushouders en gezinsmigranten zo snel mogelijk hun inburgeringstraject afronden.  Voor de kennismaking ga je naar het AZC of nodig je de inburgeraar uit. Je start zo vroeg mogelijk met de brede intake. Tijdens deze brede intake stel je samen een PIP (Plan Inburgering & Participatie) op. In het PIP staan de belangrijkste afspraken zoals de bepaalde leerroute en alle andere verplichte onderdelen. Je begeleidt en monitort dit en plant hiervoor voortgangsgesprekken met de inburgeraar. 

Wie ben jij?

 •  Je ben positief ingesteld en hebt een “hands-on” mentaliteit.
  •    Je bent je bewust van je rol in een politieke omgeving.
  •    Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. 
  •    Je bent cultuur sensitief, je hebt een open en belangstellende houding en bent je bewust van de leefwereld en de verschillende achtergronden van nieuwkomers.
  •    Je houdt nauwkeurig en gestructureerd de administratie bij en voelt je prettig bij het zelfstandig voeren van regie. 
  •    Het is een pré als je goed Engels of andere talen spreekt.
  •    En last but not least: je bent flexibel ingesteld en denkt in mogelijkheden! Je hebt het vermogen je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van inburgering;
3. Aantoonbare werkervaring als consulent inburgering.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als consulent inburgering (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig doen van brede intakes en het opstellen van een PIP (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de doelgroep statushouders in eerdere opdrachten (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met applicaties Centric (suite) (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel;
 • Je bent positief, pragmatisch en toont daadkracht;
 • Je bent analytisch en communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.
Aanwezigheid op het Stadhuis is gewenst, werkdagen in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 12 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 januari, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 10 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 11 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.