Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-25

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Hierbij is de regie op de inburgering bij de gemeente komen te liggen. In Zoetermeer ondersteunen de regisseurs van het gemeentelijk team Inburgering de nieuwkomers gedurende het inburgeringstraject. Voor team Inburgering zijn we op zoek naar een collega Regisseur Inburgering. Ga jij deze uitdaging met ons aan?

Opdracht
De afdeling Inkomen en zekerheid van het sociaal domein is op zoek naar een regisseur inburgering. Deze regisseur inburgering zal met de nieuwe inburgeraar het volledige traject gaan doorlopen van leerbaarheidstoets tot inburgeringsdiploma. Zo is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de nieuwe wet inburgering en je bekend bent met de werkzaamheden zoals o.a. het afnemen van een leerbaarheidstoets, brede intake, aanbieden van een Persoonlijk Inburgeringsplan.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Beschikbaar om de uren te verdelen over minimaal 4/5 dagen per week waarvan 75% op locatie;
3. Aantoonbare kennis van de Nieuwe Wet Inburgering, benoem waar dit is opgedaan;
4. Aantoonbare werkervaring als consulent inburgering;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender
5. Aantoonbare werkervaring met de nieuwe wet Inburgering als Consulent binnen een gemeentelijke organisatie (40 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het houden van een Brede intake en PIP (15 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het afnemen van de Leerbaarheidstoets (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Suite4all, BRP, het duo portaal en Suwinet (25 punten).

Competenties
– Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
– Proactief;
– Coachende vaardigheden; 
– Zelfsturend vermogen; 
– Samenwerken; 
– Flexibiliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 09 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.