Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2024-01-17

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Afdeling WIJZ
Binnen de afdeling WIJZ werken wij met diverse teams samen op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg.

Wij verzorgen de complete dienstverlening, in samenwerking met onze partners, binnen het sociaal domein in Leidschendam-Voorburg. Dit doen wij ook op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, waarbij wij voor Wassenaar ook de leerplichtwet uitvoeren.

Plezier en hard werken gaan hand in hand binnen WIJZ en hierbij is de klant altijd ons uitgangspunt. Wat heeft iemand of een gezin nodig van ons? Waar kunnen wij ondersteuning bieden en toegevoegde waarde leveren? Samenwerking en team overstijgend verantwoordelijkheid nemen is hierin essentieel.

In de snelheid van alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein inspireren we elkaar tot nieuwe ideeën. Van medewerkers vragen wij een open houding, (eigen) verantwoordelijkheid en flexibiliteit. We nodigen elkaar uit om vanuit betrokkenheid, respect en waardering samen te werken. Deze manier van werken draagt bij aan de groei van onze teams en die van jou.

Opdracht
Als Consulent Inkomen draag je zorg voor het innemen en afwikkelen van aanvragen in het kader van de P-wet, IOAW en IOAZ en bijzondere bijstand. Hierbij gaat het om het hele proces, van de aanvraag levensonderhoud en bijzondere bijstand als caseloadbeheer. Je doet onderzoek, maakt rapportages en neemt beslissingen in het kader van eerdergenoemde wet- en regelgeving. Je gaat werken in een multidisciplinair team te samen met de consulenten jeugd, consulenten zorg en werk. Van belang is dat er integraal wordt gewerkt waarbij de samenwerking met de diverse disciplines essentieel is.

We zoeken 1 consulent Inkomen die alle werkzaamheden zal doen en 1 consulent Inkomen die voornamelijk gesprekken met bijstandsgerechtigden zal voeren in het kader van een specifiek project: het Welzijnsgesprek.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad);
2. Uurtarief maximaal €70,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als consulent inkomen en met het voeren van (welzijns)gesprekken binnen een gemeentelijke organisatie;
5. Beschikbaar per 5 februari 2024 voor 32 tot 36 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Suite voor Sociaal Domein, benoem waar dit is opgedaan (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Consulent Inkomen (30 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig houden van intake gesprekken en het opstellen van rapportages en beschikkingen (maak aantoonbaar in het cv) (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met behandelen van aanvragen levensonderhoud en aanvragen bijzondere bijstand (15 punten);
10. Een afgeronde opleiding/ cursus op het gebied van werk en inkomen/ participatie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid;
 • Analytisch vermogen;
 • Oordeelsvorming;
 • Klantgerichtheid;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Analyseert complexe beroepstaken en voert deze uit;
 • Maakt onderscheid tussen zelfredzaamheid en niet zelfredzaamheid;
 • Herkent signalen van multi-problematiek, LVB en laaggeletterdheid en weet hier adequaat op door te vragen;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift, is zich bewust van aannames en checkt deze, staat open voor feedback;
 • Heeft inzicht in zowel theoretische als maatschappelijke context van het beleid;
 • Is besluitvaardig;
 • Is in staat om een netwerk rond de inwoner te activeren en heeft daarbij oog voor de draagkracht van het netwerk (denk hierbij aan mantelzorgers).

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. Alle kandidaten worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. In overleg met de kandidaat zal het gesprek digitaal plaatsvinden, of in een ruimte waar de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen en de anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen.

De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.  Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze schaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.