Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-07

Organisatie
Midden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 160 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving en Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur en korte lijnen. De opdracht wordt uitgevoerd binnen de afdeling Samenleving en Dienstverlening, Maatschappelijk Team

Opdracht
Namens de Gemeente Midden-Delfland voer je de jeugdwet uit. Je werkt nauw samen met je collega’s van het Maatschappelijk team en diversie externe samenwerkingsrelaties ten behoeve van de inwoner. Taken die je uitvoert zijn:

  • Hulpvraag verhelderen en opstellen integraal ondersteuningsplan waarbij je gebruik maakt van methoden en technieken zoals Oplossingsgericht werken, SOS, Arij.
  • Regie voeren door een samenhangende aanpak van de hulpverlening op te stellen en het ondersteuningsplan te evalueren en actie te ondernemen bij stagnatie.
  • Hulpvrager ondersteunen bij het uitvoeren van het plan van aanpak en zelf coaching en/of hulpverlening bieden in de thuissituatie.
  • Veiligheid vergroten door signaleren en bespreken van zorgen rondom veiligheid van kinderen en ouders, waaronder huiselijk geweld, oudermishandeling en kindermishandeling.
  • Zo nodig samen met het gezin een veiligheids- en herstelplan opstellen volgens ‘Signs of Safety’. Bij het niet nakomen van afspraken breng je de casus verder.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Social Work, SPH of MWD;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in de Jeugdzorg;
3. Aantoonbare werkervaring als consulent jeugd met het uitvoeren van de Jeugdwet;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator of leidinggevende binnen het sociaal domein;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als consulent Jeugd binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator of leidinggevende binnen het sociaal domein (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Suite (20 punten);
8. Registratie in kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ), de registratiedatum dient te worden vermeld in het cv (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Daadkrachtig;
– Netwerker;
– Besluitvaardig;
– Empathisch.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.