Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-05

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht

 • Je werkt onder de vlag van de KrimpenWijzer. De KrimpenWijzer is de toegang tot alle hulpvragen van de inwoners. Binnen de KrimpenWijzer werk je samen met onder andere je collega’s vanuit Algemeen Maatschappelijk Werk, Welzijn en stichting Mee;
 • Inzet is hoofdzakelijk gericht op het ondersteunen van slachtoffers van de kinderopvang;
 • Je voert brede uitvraaggesprekken met inwoners die hulpvragen hebben;
 • Je geeft informatie en je adviseert voornamelijk over de gebieden zorg en welzijn;
 • Je indiceert maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding;
 • Samen met de inwoner zorg je voor een passende oplossing.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening of Maatschappelijk werk;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Wmo Consulent in de afgelopen 5 jaar;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de kinderopvangtoeslag affaire in de afgelopen 4 jaar;
4. Aantoonbare werkervaring met Suite voor Sociale Regie;
5. Uiterlijk beschikbaar per 15 november 2023 voor 36 uur per week;
6. Uurtarief maximaal € 80,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Wmo Consulent in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de kinderopvangtoeslag affaire bij gemeente in de afgelopen 4 jaar (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van aanvragen met betrekking tot begeleiding (Wmo) (25 punten);
10. Aantoonbare kennis van het systeem Suite voor Sociale Regie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je voelt je thuis bij de overheid en je bent betekenisvol voor onze inwoners;
 • Je hecht waarde aan goede relaties en maakt makkelijk contact;
 • Je bent iemand die zich goed kan bewegen tussen verschillende partijen en belangen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 9 november 2023 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8  november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 2 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 3 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.