Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-03

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
De Gemeente Waterland is op zoek naar een Consulent leefgeld Oekraïne voor 16 uur per week. De gemeente Waterland vangt op 2 gemeentelijke locaties ontheemde Oekraïners op. In totaal gaat het om 300. Daarnaast wonen er ook Oekraïners bij particulieren.

Taken
Een van de taken binnen de Oekraïne opgave is het verstrekken van leefgeld aan de mensen die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Wij zijn op zoek naar een consulent leefgeld Oekraïne. Je gaat in gesprek met mensen die nieuw binnenkomen in de gemeente en met mensen op wie een mutatie van toepassing is. Je staat in verbinding met de locatiebeheerders op de woonlocaties van de Oekraïners en met je directe collega leefgeld. Hoewel je primaire taken het verstrekken/muteren van leefgeld betreft heb je ook oog voor het welzijn van de bewoners, vanuit een social work bril. Waar nodig ga je het gesprek aan met de bewoners en verwijs je waar dat nodig is naar een sociale partner, medische dienst of consulteer je de locatiemanager. Soms lopen de werkzaamheden in hoeveelheid terug. We vragen van de kandidaat flexibiliteit om dan ook vergelijkbare taken binnen het team inkomen op te pakken.

Het is in deze rol belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelgroep en dat vanuit sociale betrokkenheid verder gekeken wordt dan de primaire vraag. Daarnaast is het in deze rol wenselijk dat je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt.

Vereisten / knock-out criteria
1. Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal MBO (niveau 4) in de richting Sociaal Maatschappelijke dienstverlening;
2. Aantoonbare werkervaring met inkomensvoorzieningen van gemeenten;
3. Uurtarief maximaal €70,- excl. BTW, incl. reiskosten en fee Flextender;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiele telefoon.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met Suite (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van de regelgeving omtrent statushouders en op het gebied van Oekraïense vluchtelingen (30 punten);
7. Aantoonbaar kennis van de doelgroep Russische/Oekraïners (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van re-integratie in gemeentelijke context (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn onze kernwaarden lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.

Voor deze functie komt daar de competenties resultaatgerichtheid, pro-activiteit, pragmatisme en flexibiliteit bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De werkdagen zijn in overleg vast te stellen.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 9 januari 2024. Wij vragen hiermee rekening te houden in de agenda. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op  woensdag 3 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.