Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-06

Organisatie
Het Maatschappelijk Domein staat naast, voor en achter de inwoners van Purmerend en houdt zich bezig met zaken die de inwoner direct raakt. Onze opgave is zaken zo te organiseren dat inwoners zich geholpen en gehoord voelen. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk. Binnen de organisatie wordt continu gekeken of we op de juiste weg zitten.

Heb jij hart voor je medemens en zoek je een opdracht waarbij je echt het verschil kunt maken voor de inwoners van Purmerend? Ben je nieuwsgierig en betrokken en voelt het als een uitdaging om op zoek te gaan naar (financieel) perspectief in het leven van mensen?

Opdracht
Je ondersteunt inwoners bij al hun vragen op het gebied van financiën, werk, leren en zorg. Deze (inkomens) vraagstukken worden vanuit de context van de inwoner bekeken om zo tot brede oplossingen te komen. Het uitgangspunt is dat de inwoner op een juiste en tijdige wijze over de uitkering kan beschikken. En over de (financiële) voorzieningen die er nodig zijn in een specifieke situatie. Daarnaast geef je advies en ondersteuning voor op de lange termijn, zoals het bieden van perspectief op werk en inkomen en het zelf regie laten nemen over de persoonlijke situatie. Je werkt nauw samen met collega’s en partners binnen het maatschappelijke domein. De gesprekken met inwoners vinden plaats waar nodig, dat kan een huisbezoek, een afspraak op het stadhuis, bij onze partners in de stad of telefonisch zijn.

Wie ben jij?

 • Je hebt (levens-)ervaring om met mensen te werken vanuit verschillende achtergronden;
 • Je hebt affiniteit met financiën en administratie en kan complexe materie eenvoudig verwoorden; kennis van en ervaring met de Participatiewet is een pré. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van rechtmatigheid binnen de doelgroep van statushouders  (benoem dit duidelijk in het CV);
3. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)             
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als rechtmatigheidsconsulent (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig doen van intakes in de afgelopen 2 jaar (laat dit duidelijk terugkomen in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met applicaties Suite 4 Sociaal Domein (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Social Work, SJD of MWD (10 punten) 
9. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel;
 • Je bent positief, pragmatisch en toont daadkracht;
 • “hands-on” mentaliteit;
 • Je bent analytisch en communicatief sterk.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.

Aanwezigheid op het Stadhuis is gewenst, werkdagen in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 8 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot  vrijdag 2 februari 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 7 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.