Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-11

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 6 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Schuldhulpverlening
Het team houdt zich bezig met het uitvoeren van de gemeentelijke wet Schuldhulpverlening. Vroegsignalering, Schuldhulpverlening en Budgetbeheer zijn disciplines die vertegenwoordigd zijn in het team. Daarnaast ondersteunen we het traject Schuldhulpverlening met een trainingsaanbod om zorg te dragen voor een structurele oplossing in het leven van de client. Ook zetten we ons in voor een sterk preventief aanbod, zodat we inwoners met geldzorgen vroegtijdig hulp kunnen bieden.  Uiteraard werken wij daarin nauw samen met onze collega’s van team Inkomen, team WMO en overige kernpartners in de regio, zoals SKT en Vitis Welzijn. 

Opdracht
Als schuldhulpverlener ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig afhandelen van aanvragen schuldhulpverlening vanaf intake tot Schuldregeling/WSNP. Hiervoor voer je intake- en begeleidingsgesprekken, zet je schuldhulpverleningstrajecten op en werk je nauw samen met de budget consulent en trainer. Zo nodig verwijs je door naar andere instanties en onderhoud je contacten met andere betrokken partijen.

Vereisten / knock-out criteria
1. Uurtarief maximaal € 79,55 (schaal 9) exclusief BTW en  inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als consulent schuldhulpverlening op het gehele traject, licht dit toe in het cv.

Gunningscriteria (weging tot 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting sociaal juridische dienstverlening of maatschappelijke dienstverlening (25 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar  als consulent schuldhulpverlening op het gehele traject bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie met 100.000+ inwoners (15 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het programma Statech (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift) en bent in staat cliënten te coachen en motiveren;
–      Je bent bekend met stress-sensitief werken;
–      Je kunt je bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving;
–      Verder ben je zelfstandig maar kun je ook goed in teamverband werken, ben je klantgericht, positief ingesteld en oplossingsgericht.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.