Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-02-20

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waar samenwerken, daadkracht, maatwerk en vertrouwen hoog in het vaandel staan. Met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken we aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. Over de grenzen van afdelingen heen en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben wij een speciaal team opgericht bestaande uit een aantal schuldhulpverleners en externe medewerkers van de gemeente. De kandidaten worden met name aan dit team toegevoegd. Hiërarchisch valt dit team onder de projectleider Toeslagenaffaire tevens de teamleider schuldhulpverlening (Peter Benard).

Opdracht
Door de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders hebben, naar verhouding vaker dan andere inwoners van Zoetermeer, wantrouwen tegenover lokale en landelijke overheidsinstanties en de Belastingdienst in het bijzonder. Ook hebben zij te maken met zware financiële- en/of multi problematiek waardoor er in veel gevallen bredere, intensievere en langdurigere begeleiding dan gemiddeld nodig is. Dit vraagt om een specifieke aanpak in begeleiding, casusregie en aanvullende voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan financiering van maatwerkvoorzieningen die niet in alle gevallen binnen de reguliere kaders vallen, bemiddeling met de Belastingdienst en bemiddelen met andere afdelingen of instanties.

Met name in de eerste contact momenten, is er een langere tijd nodig om vertrouwen (terug) te winnen zodat er een grotere kans is dat de aangeboden ondersteuning wordt geaccepteerd.  Er zal middels motiverende gespreksvoering en duidelijke en eerlijke communicatie een vertrouwensband moeten worden opgebouwd met de gedupeerde ouders. Tijdens het gehele ondersteuningstraject blijf jij de casusregisseur en doe jij waar je goed in bent; hulp- en dienstverlening op maat bieden aan de gedupeerde ouders, samenwerken en afstemmen met je collega hulp- en dienstverleners en oog houden voor de wensen en behoeftes van de gedupeerde ouder.

De focus ligt dus op de gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Wij willen hen helpen om weer op het juiste pad terecht te komen, een nieuwe start te maken en er vervolgens ook niet meer vanaf te raken op financieel en andere gebieden. Het huidige team hanteert een laagdrempelig en zeer ruimhartig beleid. Voor deze opdracht is het van groot belang dat wij inventariseren op welke leefgebieden deze groep extra ondersteuning nodig heeft. De leefgebieden zijn: WMO, jeugd en gezin, Inkomen en participatie, huisvesting. Hij of zij heeft daarbij een scherp en tegelijk inlevend oog voor onderliggende, vaak psychosociale, problematiek en weet daar effectief op te acteren. Daarnaast heeft hij goede kennis van de schuldhulpverlening.

Wat neem je mee?
Jouw inlevingsvermogen weerhoud je er niet van om met een zakelijke en resultaatgerichte blik naar je cliënten te kijken en daarbij ook de samenhang in hun problematiek te zien. Je handelt proactief en zelfsturend en kunt op veel verschillende niveaus communiceren. Daarnaast beschik je over:

 • een passende opleiding op hbo-niveau
 • kennis van inkomen, arbeidsintegratie, belastingwetgeving en psychosociale hulpverlening
 • kennis van alle leefgebieden in het Sociaal Domein
 • affiniteit met de doelgroep
 • ervaring met het werkterrein van schuldhulpverlening

Indien je al eerder hebt gewerkt in een vergelijkbare functie bij een andere gemeente kan dat een pré zijn.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Uurtarief maximaal €82,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
4. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van SJD, rechten of MW (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen het Sociaal Domein bij een gemeentelijke organisatie (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, sociaal casemanager, sociaal raadslid of een vergelijkbare functie (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van Suite (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van Sharepoint (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met klachtenprocedures (duidelijk weergegeven in het cv) (10 punten).

Competenties

 • Zeer groot empathisch vermogen
 • Stressbestendigheid
 • Uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kan goed omgaan met weerstanden
 • Kan uitstekend samenwerken en is een bruggenbouwer

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 9.  Gezocht wordt naar een medewerker met ruime ervaring op het gebied van het Sociaal Domein.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.