Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-31

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Je houdt je als medewerker verhaal bezig met het beoordelen van de mogelijkheden om uitkeringen die op grond van de Participatiewet worden verstrekt aan cliënten van ons team Inkomen te verhalen op onderhoudsplichtigen. Je schrijft deze onderhoudsplichtigen aan, zodat beoordeeld kan worden of zij in staat zijn om een onderhoudsbijdrage te betalen. Je voert de aangeleverde gegevens over inkomsten en uitgaven in het alimentatierekenprogramma in en berekent zo de eventueel op te leggen onderhoudsbijdrage. Deze wordt vervolgens in een rapportage opgenomen en in een verhaalsbesluit dat naar de onderhoudsplichtige wordt verstuurd. Bij lopende verhaalszaken voer je hercontroles uit, waarbij beoordeeld wordt of vervolgacties nodig zijn (o.a. aanschrijven onderhoudsplichtige, opleggen aangepaste bijdrage, inschakelen deurwaarder, afboeken vordering). Je onderhoudt (met name telefonisch) contact met onderhoudsplichtigen en andere stakeholders (zoals advocaten en deurwaarders), waarbij het doel is om te komen tot de inning van de onderhoudsbijdragen op een wijze die ook rekening houdt met de belangen van de onderhoudsplichtigen. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is dat je onze medewerker terugvordering en verhaal meeneemt bij de uitvoering van  jouw werkzaamheden, zodat zij kennis vergaart waarmee ze na beëindiging van de opdracht haar voordeel kan doen. Dit gebeurt op een coachende wijze, zodat expertise en vaardigheden kunnen worden overgedragen. Kennis van terugvordering is een pré, zodat in voorkomende gevallen ook op dit gebied een (coachende) bijdrage kan worden geleverd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 79,55 (schaal 9) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als consulent verhaal bij een gemeentelijke instelling;
4. Beschikbaar om te starten medio februari 2024 voor 8 tot 12 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als medewerker verhaal bij een gemeente (30 punten)
   a. meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar (30 punten);
   b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar (15 punten);
   c. Minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar (0 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opleiden en/of coachen van professionals in het sociaal domein (duidelijk weergeven in het cv) (20 punten)
   a. aantoonbare werkervaring met opleiden en coachen van medewerker(s) verhaal (20 punten);
   b. aantoonbare werkervaring met opleiden en coachen van andere functiesoorten binnen het sociaal domein (10 punten);
   c. geen aantoonbare werkervaring met opleiden en coachen (0 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar met het alimentatieprogramma INA (duidelijk weergeven in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de Trema-normen (duidelijk weergeven in het cv) (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring van terugvordering op grond van de Participatiewet (15 punten);
10. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur) (5 punten).

Competenties

  • Analytisch vermogen;
  • Coachen;
  • Deskundig;
  • Resultaatgericht;
  • Overtuigingskracht;
  • Samenwerken.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 tot 12 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.