Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-11-08

Organisatie 
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.  

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.    

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.  

Team 
Ons Wmo team bestaat uit 13 ervaren Wmo consulenten, 2 kwaliteitscoaches, 4 consulenten trainees, een afdeling screening en planning en een backoffice.  

 Opdracht 
Voor het Team Maatschappelijke Ondersteuning zijn we op zoek naar een ervaren Wmo consulent.  
Je bent verantwoordelijk voor de meldingen van klanten op het gebied van de verschillende leefgebieden. Er vindt een brede vraagverheldering plaats en je adviseert en rapporteert hierover. Je hanteert hierbij een ‘gekantelde’, niet voorzieningen gerichte werkwijze. Indien van toepassing vindt doorverwijzing plaats. Bij het afhandelen van de meldingen onderzoek je of er een indicatie is voor een maatwerkvoorziening. In de meeste gevallen ga je op huisbezoek. Vanaf januari 2019 indiceren wij resultaatgericht. Dit betekent voor zowel de burger als de Wmo consulent en de zorgaanbieder een andere manier van kijken naar de oplossing en uitvoering hiervan. 

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. 
2. Uiterlijk beschikbaar per 15 november 2023 voor 28-36 uur, voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verleningsopties; 
3. Maximum uurtarief van €74,- exclusief BTW, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
5. Aantoonbare werkervaring als consulent WMO met aanvragen, ORH, begeleiding, hulpmiddelen, vervoer en standaard woningaanpassingen, benoem dit in het cv;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
6. Een aanvullende afgeronde opleiding op het gebied van Wmo en AWBZ (20 punten); 
7. Aantoonbare kennis van psychiatrische en somatische aandoeningen opgedaan door middel van werkervaring en/of opleidingen (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als allround consulent Wmo bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Wmoned, benoem waar dit is opgedaan (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het voeren van gesprekken met zorgaanbieders (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
– Resultaatgericht;
– Samenwerken in teams;
– Analytisch vermogen;
– Spreekvaardigheden/motiverende gespreksvoering;
– Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.  

Benodigd aantal professionals 

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Minimaal 3 werkdagen beschikbaar voor huisbezoeken.  

Planning 
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 13 november 13.00-15.00 uur.  De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie 
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 9 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.