Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-09-27

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Als WOO-contactfunctionaris ben je het eerste aanspreekpunt voor inwoners bij het indienen van een WOO-verzoek. De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In beide wetten staan regels over de openbaarheid van informatie, waarvoor bestuursorganen verantwoordelijk zijn. Het uitgangspunt van de Woo is openbaarheid van informatie. Binnen de rol van Woo-contactfunctionaris beantwoord je op laagdrempelige manier vragen over de aanwezigheid van overheidsinformatie in de gemeente Zeist. Dit kan door te helpen bij het doorzoeken van openbaar gemaakt informatie op de eigen website of andere websites waarop de gemeente informatie publiceert. Je kan ook de verzoeker in contact brengen met de dossierhouder die kennis heeft van informatie die (nog) niet openbaar is. Daarnaast geef je voorlichting over de mogelijkheid om een verzoek om informatie in te dienen op grond van de Woo en ondersteun je de inwoner hierbij. Je onderhoudt contact met de Woo-verzoekers en met de medewerker waar het Woo-verzoek door moet worden afgehandeld. Met de collega’s bekijk je ook meteen of de informatie in het vervolg op een transparante manier pro-actief gecommuniceerd kan worden en wat dit betekent voor de inrichting van de werkprocessen. Verder behandel je ook de ingebrekestellingen die worden ingediend.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van Rechten, SJD of Bestuurskunde;
2. Aantoonbare werkervaring met de afhandeling van WOO-verzoeken of ingebrekestellingen bij een gemeentelijke organisatie;
3. Maximum uurtarief van €75,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op een juridische afdeling binnen een (semi) overheidsorganisatie (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Woo of Wob binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
6. Kandidaat beschikt over analytische vaardigheden en weet draagvlak te creëren, daarnaast beschikt te kandidaat over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigeden, aangetoond door een bondige motivatiebrief geschreven door de kandidaat zelf (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. Voor deze functie wordt een maximum uurtarief van 75 euro gehanteerd.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg, ma – di – wo – do -vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 28 september 2023 van 10:00 uur tot 12:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 27 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 20 september 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 21 september 2023 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 26 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.