Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-08

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Gemeente Hilversum is op zoek naar een communicatief sterke en digitaal vaardige content creator, met de houding van aanpakken. Je ondersteunt twee programma’s waarvan de kaders zijn georganiseerd, de richting is bepaald en er moet nu invulling worden gegeven aan de realisatie van twee parallelle verander opgaven: Datagedreven Sturing en Dienstverlening.

Programma 1: De opgave Datagedreven Sturing gaat over slimmer werken met data. Het programma richt zich op het realiseren van data als versneller voor de maatschappelijke opgaven in de stad en de transitie van de organisatie naar een datavolwassen organisatie.

Programma 2: De opgave Dienstverlening gaat over het versterken van het vertrouwen van onze inwoners in onze overheid. Dit doen we door te werken aan logische, eenvoudige en toegankelijke dienstverlening die aansluit bij de behoefte en verwachtingen van onze inwoners, ondernemers en partners. Vanuit het Programma Dienstverlening werken we aan het versterken van processen en systemen gericht op onze dienstverlening; digitaliseren waar het kan en ruimte voor persoonlijke contact waar dit gewenst of nodig is. Het programma is ook gericht op het versterken van het inzicht in onze dienstverlening door het slim werken met data en dashboards. Dienstverlening gaat naast systemen en procedures natuurlijk vooral over het gedrag van onze medewerkers. Aan de hand van de kernwaarden van onze organisatie wordt gewerkt aan het versterken van houding en gedrag gericht op het realiseren van goede en betrouwbare dienstverlening.

Wat ga je concreet doen?

 • Content realiseren op digitalisering en de transitie van de organisatie naar beide verander opgaven;
 • Communicatieproducten realiseren voor de communicatiecampagne
 • Mede-ontwikkelen van inspiratiebijeenkomsten en inzet bij verschillende verbeter trajecten die de komende tijd actueel worden.
 • Ondersteuning van beide opgaven en de programmamanagers.
 • Redigeren en schrijven van artikelen, nieuwsbrieven en posts op Linked-in, intranet en het open dataplatform open Hilversum.
 • Maken en beheren van een communicatiekalender. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo- bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring afgelopen 3 jaar met contentcreatie ten behoeve van organisatie ontwikkeling;
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 januari 2024 voor minimaal 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als veelzijdige content creator (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met communicatiemethoden zoals storytelling en/of nudging om bewustwording en gedragsverandering bij de doelgroep te realiseren (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met moderne communicatiemiddelen, zoals visualisaties en bewegend beeld (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Een maximum uurtarief van € 85,- exclusief BTW, inclusief de reiskosten woon-werkverkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–              Creatief van geest en optimistisch van aard;
–              Goede communicatievaardigheden;
–              Je redeneert vanuit het proces en vertaalt dit naar mogelijke oplossingen;
–              Overtuigingskracht op zowel de inhoud als de relatie;
–              Resultaatgericht en signaleert tijdig knelpunten;
–              Je werkt nauwkeurig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 11 januari 2024 tussen 10.30 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  woensdag 10 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 4 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 5 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 9 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.