Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-25

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
In april 2021 is de functie Content- en Eventmanager Samen Sneller Duurzaam in Gooise Meren van start gegaan. Deze functie staat weer open en we willen hieraan een vervolg geven.

De Content- en Eventmanager is mede-bouwer, -inrichter en begeleider naar een duurzamere, lokale samenleving. Enerzijds ben je de redacteur (contentmanager) van de website www.samensnellerduurzaamgooisemeren.nl en de sociale media en anderzijds ben je de Eventmanager die relevante duurzame thema’s onder de aandacht brengt in nauwe samenwerking met de verschillende Samen Sneller Duurzaam (SSD) werkgroepen en initiatiefnemers. Je zit dicht op de duurzame ontwikkelingen in de SSD beweging. Je bent ondernemend en initiatiefrijk en houdt zo de SSD community op de hoogte van de relevante thema’s en ontwikkelingen. Bovendien ben je creatief en sta je in goed contact met verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld de gemeente, maatschappelijke organisaties, bewonersplatforms en lokale ondernemers in Gooise Meren.

Samen met de Kwartiermakers en de Vlechters uit de SSD beweging vorm je mede het ondersteunende fundament van SSD. Je bent in de kern gedreven en intrinsiek gemotiveerd duurzame en maatschappelijke impact te leveren.

De Content Manager houdt zich bezig met:
– Beheren van de website op inhoudelijk niveau
– Beheren van de website op technisch niveau (extra specialisme)
– Schrijven en redigeren van teksten
– Vormgeven van SEO (Search Engine Optimization)
– Adviseren over optimalisatie van de website op alle gebieden
– Vormgeven en bewaken van de SSD huisstijl waaronder posters, banners en sociale media uitingen
– Beheren van sociale media-activiteiten (Facebook, LinkedIn en Instagram)
– Updaten database
– Uitvoeren van e-mailcampagnes voor verschillende opgaven
– Voeren van overleg met interne en externe betrokkenen omtrent de content van de website
– Analyseren en interpreteren van statistieken (bijvoorbeeld: aantal clicks, aantal bezoekers, bounce rates, etc.)
– Vormgeving website, beeldmateriaal, posters, banners en andere lay-out-zaken. Soms ook in overleg met experts op het gebied van usability en design
– Bijhouden van internetontwikkelingen en zo nodig hierop inspelen

De Event Manager houdt zich bezig met organisatie/productie van:
– Diverse ontmoetingsmomenten zoals bv. de Duurzaamheidscafés
– Gezamenlijke campagnes met andere stakeholders als bv. energiecoöperatie, woningcorporaties, domeinen binnen de gemeente, buurtplatformen, Filmhuis, bibliotheken Gooise Meren, ondernemersverenigingen, zwerfvuilambassadeurs
– Events van kwartiermakers, waaronder facilitaire en communicatieve ondersteuning en benodigde vormgeving en productie drukwerk
– Productie video’s
– Publicaties in de lokale kranten (bijvoorbeeld de SSD spread 4x per jaar)
– Leveren bijdrage aan het Communicatieplan van SSD

De Content- en Eventmanager:
– Heeft nauw contact met de kwartiermakers binnen SSD, de Vlechters, de verschillende werkgroepen en initiatieven. En werkt nauw samen met de diverse communicatie professionals bij de gemeente
– Heeft goede kennis van de verschillende duurzame opgaven, is sociaal en communicatief vaardig en is een communicator tussen de verschillende stakeholders
– Maakt onderdeel uit van de Vlechters werkgroep van Samen Sneller Duurzaam (SSD), en bouwt mee aan het SSD 2.0 plan middels het ‘Spoorboekje’ waar de diverse inhoudelijke opgaven in zijn benoemd, zie: www.samensnellerduurzaamgooisemeren.nl/thema-s

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023 voor 22 uur per week;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met lokale duurzaamheidsprojecten;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Contentmanager of Projectleider Digitale Content (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Een maximum uurtarief van € 60,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
6. Aantoonbare werkervaring met het onderhouden van websites in WIX tutorials:

Gunningscriteria (weging)
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Content- en Event Manager (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met lokale duurzaamheidsprojecten bij een gemeente (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van de actuele duurzame opgaven in de samenleving blijkend uit werkervaring in de afgelopen 2 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met omgevingsbewust werken en het onderhouden van een extern netwerk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
11. Aantoonbaar actief als vrijwilliger, organisator / initiatiefnemer van lokale maatschappelijke projecten in de afgelopen 2 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
12. Aantoonbare affiniteit met de lokale initiatieven vanuit de beweging Samen Sneller Duurzaam binnen de gemeente Gooise Meren(benoem dit duidelijk in een korte motivatie) (20 punten).

Competenties
– Redactionele vaardigheden;
– Organisatorische vaardigheden;
– Sociale vaardigheden (veel afstemmen en coördineren);
– Duurzaam bewustzijn;
– Doener;
– Creatief;
– Zelfstandigheid, initiatiefnemer;
– Onafhankelijkheid;
– Verbinder en teamspeler;
– Intrinsiek gemotiveerd voor duurzame en maatschappelijke opgaven.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 22 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.