Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-16

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

In 2022 zijn Purmerend en Beemster gefuseerd. Deze nieuwe gemeente Purmerend is volop in ontwikkeling op het gebied van woningbouw, (integrale) onderwijshuisvesting, bereikbaarheid, economie. Purmerend groeit en ontwikkelt! Wanneer je een rondje door Purmerend maakt, zie je de stad letterlijk groeien. De komende jaren groeien we door naar een stad van 100.000 inwoners. Dat betekent ook meer inzet vanuit de organisatie, want wij werken voor de stad, voor de inwoners.

Opdracht
De opdracht bestaat uit het contractmanagement van beweegbare bruggen. Deze bruggen zijn verouderd en toe aan renovatie. De installaties en de besturing moeten compleet vervangen worden en gelijktijdig staat groot onderhoud aan de civiele onderdelen gepland.

Met de taak contractmanagement ben je verantwoordelijk voor de beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen.

Je houdt rekening met de verschillende stakeholders en rapporteert tijdig aan de projectmanager.  Daarnaast anticipeer je effectief waar nodig op kritische situaties en voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen.

Je bent onderdeel van het IPM-team en zal ook vanuit de rol van contractmanager IPM je werkzaamheden uitvoeren. Je controleert tussentijds de eigen activiteiten en die van bijvoorbeeld aannemers op inhoud en voortgang. Komt gemaakte afspraken na. Ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Signaleert afwijkingen en stuurt zo nodig bij.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als contractmanager bij een overheidsinstantie;
3. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief btw/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van beweegbare bruggen en sluizen met bijbehorende technische installaties (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het kennisdelen binnen een IPM structuur voor de discipline contractmanagement (benoem 2 voorbeelden in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het aanbesteden en opstarten van uitvoeringsprojecten (benoem 2 voorbeelden in het cv.) (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met contractmanagement in de volgende contractvormen: BVP, Bouwteam-, UAV- én UAV-gc contracten (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      Organisatie- en politiek sensitief;

–      Stressbestendig;

–      Overtuigingskracht;

–      Besluitvaardig;

–      Creatief;

–      Communicatief sterk;

–      Verbindend;

–      Samenwerkend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do.

Planning
De digitale gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 22 maart 2023 tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk woensdag 15 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.