Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-17

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling IISO (Informatiemanagement, ICT Service & Onderzoek) levert ICT diensten en producten en als belangrijke speler op het gebied van informatiemanagement niet weg te denken bij alle ICT projecten. Dit betreft zowel interne als externe projecten en programma’s richting de burger.

Daarnaast leveren wij ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. IISO doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders.  De afdeling IISO bestaat uit zo’n 60 medewerkers.

Binnen IISO hebben wij de eindverantwoordelijkheid op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Belangrijk uitgangspunt bij het outsourcen van onze beheertaken is het sturen op resultaten in plaats van inhoud.  De gemeente Leidschendam-Voorburg blijft verantwoordelijk voor de doelen en resultaten van het uitbestede werk maar heeft daarvoor ICT partners nodig die hun deelverantwoordelijk daarin pakken.

Opdracht
Voor een aantal ICT percelen (o.a. werkplek en back-office systemen) zal opnieuw een Europese aanbesteding moeten worden gestart. Deze dienstverlening zal volledig moeten aansluiten bij de nieuw ingeslagen weg van de ICT-beheer regie-organisatie. Daarnaast zullen dagelijkse werkzaamheden opgepakt dienen te worden.

Om deze Europese aanbestedingstrajecten te trekken en dagelijkse werkzaamheden uit te voeren zoeken wij een ervaren contractmanager met de volgende eigenschappen:

  • Een enthousiaste persoonlijkheid die stevig in zijn schoenen staat;
  • Iemand met ervaring in contract- en leveranciersmanagement op ICT-gebied;
  • Iemand met een hoge mate van organisatiesensitiviteit;
  • Klantgericht, resultaat gedreven en analytisch;
  • Iemand met onderhandelingsvaardigheden en kunt het maximale uit een contract halen;
  • Goed in plannen en gestructureerd werken;
  • Sterk in samenwerken en communicatief vaardig.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar voor 24 tot 32 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsopties (Duidelijk benoemd in het CV);
2. Afgeronde opleidingen NEVI 1 en 2;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als inkoop/ contract manager;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van contractmanagement en outsourcingstrajecten (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager/inkoper van outsourcingstrajecten binnen een middel/grote werkomgeving van minimaal 800 werkplekken (Duidelijk benoemd in het CV) (15 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het multidisciplinair samenwerken met interne en externe stakeholders (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met strategische inkooptrajecten van consultancy en IT (20 punten).

Competenties
– Stressbestendigheid:
Je blijft onder tijdsdruk, hoge werkdruk en bemoeilijkende omstandigheden adequaat  functioneren (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling).
– Analytisch vermogen:
Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.
– Klantgerichtheid:
Je weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Daarnaast speelt je in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.
– Mondelinge communicatie:
Het maken van ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk en je weet aan te sluiten bij het publiek.
– Kwaliteitsgerichtheid:
Je bent je er bewust van dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Je legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau en streeft naar continue kwaliteitsverbetering.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 maanden, 24 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.