Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-04

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je gaat je bezighouden met het contractmanagement van drie lopende raamovereenkomsten binnen het domein Mobiliteit. Het gaat om de raamovereenkomst ingenieursdiensten, de raamovereenkomst adviesdiensten kabels en leidingen en de raamovereenkomst onderzoek en kwaliteitszorg verhardingen. Deze raamovereenkomsten worden ingezet in allerlei mobiliteitsprojecten zoals snelfietsroutes, wegen, kunstwerken en parkeervoorzieningen.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de raamovereenkomstpartners en werkt nauw samen met team Inkoop omtrent inkoopvraagstukken en met de projectleiders over de op te stellen uitvragen. Je bent de spil op het gebied van deze raamovereenkomsten en acteert tussen de diverse teams. Daarnaast ben je gesprekspartner met de gecontracteerde ingenieursbureaus en bespreek je met hen regelmatig de verwachtingen, hun prestaties en komende uitvragen.

De aanbesteding van de nieuwe raamovereenkomst ingenieursdiensten is bijna afgerond en gaat per april 2024 in. De afronding van deze aanbesteding doe je samen met de inkoopadviseur; de implementatie is de taak van de contractmanager raamovereenkomsten.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Uitvoeren van contractmanagement op de raamovereenkomsten
 • Aansturing van het contractbeheer
 • Communicatie/periodiek overleg met de gebruikers/projectleiders, team Inkoop en de raamcontractpartners
 • Adviseren van projectleiders op het gebied van het uitvraagproces
 • Toetsen van uitvragen op contractuele aspecten
 • Uitzetten van uitvragen onder de raamcontractpartners
 • Controleren van de nota’s van inlichtingen op contractuele aspecten
 • Controleren op volledigheid van de ontvangen plannen van aanpak en aanbiedingen
 • Controleren van de beoordelingen op volledigheid en consistentie
 • Toezien op naleving van afspraken en werkwijzen
 • Uitzetten van evaluaties
 • Actueel houden en verbeteren van formats
 • Organiseren voorlichting en presentatie van ingenieursbureaus aan de projectleiders (wie zijn ze, wat kunnen ze)
 • Opstarten van de nieuwe Raamovereenkomst ingenieursdiensten (vanaf 2024) en afronden van de huidige raamovereenkomst (looptijd 2021-2024).

Wij  zoeken een stevige contractmanager die samen met onze collega’s en externe partners zorgdraagt voor een voortvarende voorbereiding en realisatie van onze projecten.

Vereisten/knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als contractmanager-, adviseur-, of beheerder;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in civiel en/of verkeerskundige projecten in de voorbereidings- en realisatiefase.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 300 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in civiel en/of verkeerskundige projecten in de voorbereidings- en realisatiefase (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en beheersen van raamovereenkomsten (20 punten);
7. Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen

 1. sociaal
 2. proactief
 3. communicatief
 4. stressbestendig

Vaardigheden                 

 1. planmatig werken, gericht op het tijdig behalen van het beoogde resultaat
 2. prioriteren
 3. kwaliteitsbewaking
 4. zowel samenwerken als zelfstandig
 5. overtuigingskracht

Kennis

 1. principes van projectmatig werken
 2. aanbestedingswetgeving, inkoop en emvi-criteria
 3. contractmanagement
 4. contract- en relatiebeheer

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid. Hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen, worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen, worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria:

 • relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria, gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten moeten op elke competentie minimaal een voldoende scoren. Als geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort, zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Tarief bandbreedte maximaal €95,- tot €105,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1 (geen duo).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Is hybride werken mogelijk:  Hybride werken is een mogelijkheid, weliswaar in overleg en wel met 1 tot 2 dagen op kantoor. Dus niet alleen vanuit huis.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 7 februari, tussen 09:00 en 12:00 uur en donderdag 8 februari tussen 14:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 6 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Als u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Als opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (volgens Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 3 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 5 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.