Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-18

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Team Zorg is een van de uitvoerende teams binnen de afdeling Sociaal Domein. Binnen één van de 3 units die onder het team Zorg vallen worden de werkzaamheden van contractmanager WMO uitgevoerd.
Samen met 3 directe collega’s ben je verantwoordelijk voor de contracten met aanbieders en leverancier van diensten en producten binnen de WMO.

Opdracht
Jij bent een zeer belangrijke schakel in het Wmo zorgaanbod van gemeente Zoetermeer, door jou komen we verder in control en kunnen we de beste zorg en ondersteuning leveren aan onze inwoners!

Wij zoeken dan ook iemand met ruime ervaring als contractmanager WMO.

Als contractmanager Wmo ben jij de expert op het gebied van Wmo dienstverlening en de verbindende factor tussen de verschillende aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein maar ook tussen gemeente Zoetermeer en de regiogemeenten. Je bent verantwoordelijk voor het sturen van de contracten op kwaliteit en rechtmatigheid die uit naam van de gemeente zijn of worden afgesloten in het kader van de Wmo. Het is hierbij van belang dat je de gewenste resultaten in kaart brengt en deze gezamenlijk weet te realiseren. Dit doe je middels het opstellen van KPI’s welke vastgelegd worden in een dashboard ten behoeve van het contract. Je bewaakt de voortgang en risico’s van je accounts door te sturen met behulp van KPI’s op de geleverde prestaties, resultaten en budgetten. Je maakt in dien noodzakelijk verbeterafspraken, monitort deze afspraken en onderhoudt goede relaties met alle belanghebbenden, waarbij partnerschap het uitgangspunt is.

Lokaal en regionaal voer je contractmanagement uit wat bijdraagt aan betaalbare en passende zorg. Je neemt deel aan accountgesprekken en stemt af met interne en externe stakeholders met betrekking tot vraagstukken rondom zorgaanbieders en het opstellen van maatwerkcontracten.

Je schept helderheid over de Wmo zorguitgaven en levert betrouwbare stuur- en managementinformatie. Je hebt een adviserende rol bij de invoering en implementatie van diverse sturingsinstrumenten, zoals een richtinggevend kader voor de inzet van Wmo.
Kortom, samen met de zorgaanbieders en collega’s geef je invulling aan het verbeteren van de kwaliteit en dienstverlening tijdens de looptijd van het contract. Gemeente Zoetermeer wil een stevig partnerschap aangaan, waardoor een strakke sturing door de contractmanagers essentieel is.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van contractmanagement Wmo;
3. Uurtarief maximaal €100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare kennis of werkervaring in de afgelopen 5 jaar met WMO hulpmiddelen en woningaanpassingen (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met aanbestedings- en inkooptrajecten binnen het sociaal domein (50 punten).

Competenties
– Vaardig in gebruik van Excel (basis);
– Vaardigheid in gebruik van dashbords;
– Objectief;
– Analytisch;
– Zelfsturing;
– Politieke sensitiviteit;
– Proactief;
– Constructief;
– Resultaatgericht;
– Doortastendheid;
– Onderhandelingsvaardigheid;
– Flexibel;
– Gestructureerd;
– Positief kritisch.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10a (nieuwe structuur). Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.