Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-05

Organisatie
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) maakt het regelen van jeugdhulp mogelijk voor aangesloten gemeenten. Inkoop van jeugdhulp, contractmanagement en het afhandelen van declaraties van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Ook werken we samen met partners aan het verbeteren van jeugdhulp en maken we prognoses over het gebruik van jeugdhulp op basis van data. Het Servicebureau heeft een platte organisatie en heeft 4 teams: control, I&A, declaraties en contractmanagement/inkoop.  
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar onze website: www.SbJH.nl

Opdracht
Binnen de afdeling control worden werkzaamheden verricht gericht op interne en externe control, advisering en beleidsontwikkeling. De komende maanden ligt de focus op de jaarrekening 2023, de meerjarenbegroting 2025-2028 en de verantwoording van de kosten van jeugdhulp 2023. Tegelijkertijd moet er een inhaalslag gemaakt worden in het beschrijven van de administratieve processen en de processen t.b.v. de verbijzonderde interne controles.

Vereisten/knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van financieel-economische / accountancy;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met BBV en AO/IC;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als controller, financieel adviseur auditor bij een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Uurtarief van € 100,- excl. BTW en incl. reiskosten en Fee Flextender (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar als controller bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met opstellen gemeentelijke jaarrekeningen en begrotingen (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met opstellen procesbeschrijvingen t.b.v. van de verbijzonderde interne controles (10 punten);
8. Aantoonbare werk ervaring met opstellen en begeleiden/uitvoeren Verbijzonderde Interne Controles (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring kosten verantwoording rondom jeugdhulp (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief sterk;
  • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Overtuigingskracht;
  • Cijfermatig en analytisch sterk;
  • Creatief;
  • Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie maximaal tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De maximaal tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties (mag ook binnen het SbJH zijn).

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: hybride, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 februari 2024 in de middag en vrijdag 9 februari 2024 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 7 febaruari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 1 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.