Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

De veiligheidsregio’s zijn ook betrokken bij de opvang van ontheemde Oekraïners en de crisisnoodopvang voor vluchtelingen. De stafafdeling Bestuur & Control zoekt een controller voor de project/crisisorganisatie die daarvoor is ingericht. De tijdelijke vervanging van de controller voor de directie Bedrijfsvoering (van 1 maart tot 1 juni 2023) is tevens onderdeel van deze opdracht.

Je werkt binnen de stafafdeling vanuit het team Planning & Control nauw samen met de financiële administratie (directie Bedrijfsvoering) en de directiecontrollers.

Opdracht
Controller voor de projectorganisatie langdurige crises:

 • Je zorgt voor de juiste inrichting en administratieve afhandeling van diverse crisis gerelateerde projecten.
 • In nauwe afstemming met de budgethouder stel je budgetten en prognoses op en bij, bewaak je de voortgang van de realisatie en zorg je voor de rapportage en declaratie/verantwoording over deze middelen.
 • Je stemt de besteding en declaratie af met betrokken partnerorganisaties.
 • Je adviseert het (project)management over verbetermogelijkheden en risico’s.

Vervanging controller Bedrijfsvoering en stafafdeling Bestuur & Control (van 1 maart tot 1 juni 2023):

 • Je ondersteunt en adviseert de directeur en de budgethouders bij het opstellen van hun bijdragen aan de Planning & Control producten en investeringsvoorstellen. Je hebt daarin een coördinerende, adviserende en controlerende rol.
 • Je verstrekt gevraagd en ongevraagd financiële adviezen en rapportages aan directeur en de budgethouders.
 • Je voert interne controles uit.
 • Je participeert in projecten en draagt bij aan de doorontwikkeling van de financiële functie.
 • Je bereid besluitvormingsstukken voor en monitort vervolgens de voortgang van de uitvoering en adviseert daarbij over zowel de doeltreffendheid als de doelmatigheid.
 • Je neemt deel aan het MT van de directie Bedrijfsvoering en het centraal controllersoverleg.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau met een financieel component (Bedrijfseconomie, Accountancy en/of Bestuurskunde);
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Controller bij een overheidsorganisatie en/of Veiligheidsregio;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Financial Controller bij een overheidsorganisatie (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring het verstrekken van financiële (beleids)adviezen bij een overheidsorganisatie (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
6. Aantoonbare ervaring met verbeteren van P&C processen (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten (10 punten);
8. Een maximaal uurtarief van € 95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Praktisch/hands-on ingesteld;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Oplossingsgericht;
 • In staat om gestructureerd/projectmatig te werken;
 • Teamspeler; verbindend en gericht op samenwerking;
 • Strategisch denkvermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.