Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-04

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Team Belastingen zorgt voor de aanslagoplegging van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Het handelt alle vragen, verzoeken en bezwaren af en verleent kwijtschelding.

Opdracht
In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij tijdelijk een coördinator voor de afdeling BAG.
Als coördinator van de afd. BAG draag je zorg voor dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden t.b.v. de BAG. Daarnaast voer je samen met je collega’s de dagelijkse BAG-werkzaamheden uit.
Je focust je dus op het verbeteren van o.a. de dienstverlening en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden. Maar tegelijkertijd verwerk je ook vergunningen, terugmeldingen en mutaties binnen de gestelde termijnen, verwerk je de kadastrale filiaties en mutaties en onderzoek je meldingen n.a.v. bezwaarschriften of verkoopadvertenties. Ook is de afdeling BAG bij de gemeente Zoetermeer verantwoordelijk is voor een juiste WOZ-objectafbakening.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Aantoonbare werkervaring m.b.t. BAG-werkzaamheden zoals het doorvoeren van mutaties, lezen van bouwtekeningen en berekenen van gebruiksoppervlaktes. (Duidelijk voorbeeld noemen in cv);
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding en een opleiding BAG/WOZ en BGT;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker BAG (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken met Gouw Belastingen, Ortax, Streetsmart, Kadaster, WOZ-datacenter, Way2GO, Squit/Powerbrowser (25 punten);
6.  Aantoonbare werkervaring met WOZ-objectafbakening (25 punten);
7.  Aantoonbare werkervaring in een coördinerende functie (25 punten).

Competenties
– Oplossingsgericht 
– Accuraat 
– Stressbestendig 
– Pro- actieve houding

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 08 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.