Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.
De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen. 

Afdeling
De afdeling Project Management en Advies (PMA) draagt bij aan de maatschappelijke opgaven van Leidschendam-Voorburg en van de regio door leiding te geven aan programma’s en projecten en afdelingen te helpen om planmatiger en slimmer hun werk(processen) te organiseren. De afdeling PMA stelt zich op als een enthousiaste, professionele, deskundige en betrouwbare samenwerkingspartner, zodat slagvaardig en resultaatgericht de doelstellingen van de gemeente worden behaald. 

Opdracht
Jij speelt een impactvolle rol in de energie armoede problematiek in Gemeente Leidschendam- Voorburg. In deze rol coördineer je de uitvoering van A tot Z: van de Energietoeslag tot bijvoorbeeld de uitvoering van het Plan van Aanpak en het Noodfonds. Onder uitvoering verstaan we bijvoorbeeld de behandeling van aanvragen Energietoeslag. Jouw team zet zich dagelijks in om de enorme hoeveelheid aanvragen te verwerken. Omdat het werk meer omvat dan het behandelen van de aanvragen en dit onderwerp een toegewijde Coördinator verdient, zijn wij op zoek naar extra capaciteit. 
Naast de coördinatie van de behandeling van aanvragen Energietoeslag, doe jij ertoe door: 
– Een gedreven team te onderhouden: je voert de sollicitatiegesprekken en maakt de selectie én borgt de kwaliteit van het bestaande team. Voor eigen personeels geldt dat je hen functioneel aanstuurt. Voor ingehuurd personeel geldt dat je ook de gemaakte uren accordeert.  
– Het budget te bewaken
– Verbinding maken met andere werkprocessen zoals schulphulpverlening, vroegsignalering schulden, ketenpartners en het sociaal servicepunt
– Mee te denken in processen, verbetervoorstellen te doen en hier ook zelf mee aan de slag te gaan. Voorbeelden van inhoudelijke vraagstukken waar jij je op richt zijn het opzetten van een lokaal noodfonds, de inzet van energiecoaches etc., bijdrage aan de gemeentelijke communicatie campagne, 
– De uitvoering van A tot Z te coördineren, dit houdt in dat je: 
– Werk plant en verdeelt en zorgt voor afstemming met het team en stakeholders 
– Je de voortgang bewaakt, borgt en toetst als het gaat om kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden
– Je optreedt als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers binnen het project 
Je de vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding van de medewerkers verzorgt 

Vereisten / knock-outcriteria 
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider/ coördinator binnen het  Sociaal Domein (40 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein binnen een gemeente (20 punten)
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van inkomensregeling en de bijbehorende aanvraag- en afhandelingsprocessen (30 punten);
6. Aantoonbare kennis en/of werkervaring in beleidsmatig werken aan duurzaamheid woningen (10 punten).

Competenties
– Regisseren 
Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert gemeenschappelijk resultaat. 
– Samenwerken 
Voert in een team een opdracht uit. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.
– Resultaatgerichtheid 
Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen.
– Plannen en organiseren 
Stemt activiteiten van zichzelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden. 
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria  
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.  

Stap 2: Selectie CV’s  
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek  
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.  
1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.  
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.  
De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.  

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.  

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. 
Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.  

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A.  Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 tot 20 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.