Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijke Platform Groene Hart. Het Bestuurlijke Platform geeft invulling aan het NOVEX-gebied Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform Groene richt zich op de ontwikkeling van een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol gebied voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het Groene Hart. Het Coördinatiebureau ondersteunt het Bestuurlijke Platform en coördineert de verschillende werkgroepen die werken aan de integrale ruimtelijke opgaven in het Groene Hart. Het Coördinatiebureau Groene Hart werkt interbestuurlijk en is niet geïnstitutionaliseerd. Deze positie vraagt om creativiteit en strategisch vermogen om doelen te bereiken.

Opdracht
De coördinator evenementen van het coördinatiebureau Groene Hart is hands-on, flexibel en een verbinder. Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Het coördineren en organiseren van een (meerdaags) Groene Hart jaarevenement in het Groene Hart. Dit evenement moet breed gedragen zijn door verschillende maatschappelijke organisatie die actief zijn in het Groene Hart, het moet ook het evenement zijn van de vier overheidspartijen die als 1 overheid samenwerken in het Groene Hart. Het is een mijlpaal voor het NOVEX gebied Groene Hart en een momentum voor vele andere activiteiten die van belang zijn voor bewoners, omwoners, ondernemers en grondeigenaren.
 • Het coördineren en organiseren van Webinars en andere grote bijeenkomsten waar veel genodigden bij betrokken zijn.
 • Technisch beheer en onderhoud website Bestuurlijk Platform Groene Hart.
 • Maken van de Digibrief Groene Hart (4 per jaar) i.s.m. de andere medewerkers van het Coördinatiebureau.
 • Aansturing medewerker communicatie en overleg en afstemming over de communicatiemomenten van evenementen en ander soort grote bijeenkomsten die door de coördinator worden georganiseerd. 
 • Zorgen voor een accurate projectadministratie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in het zelfstandig organiseren van evenementen en grote bijeenkomsten;
3. Maximaal uurtarief van €100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare zakelijke contacten en netwerk in de regio het Groene Hart (40 punten);
5. Aantoonbare kennis van de thema’s bodemdaling, watersystemen en landschapskwaliteit (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in complexe werkomgeving binnen een overheidsorganisatie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Onafhankelijk en deskundig
 • Politiek sensitief
 • Kennis van en begrip voor de verschillende belangen van de stakeholders
 • Teamplayer
 • Proactief in een complexe omgeving
 • Omgevingsbewust
 • Overtuigingskracht
 • Betrokken
 • Snel en accuraat kunnen handelen
 • Ruime ervaring als expert bekostiging en financiering

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
maximaal 1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht worden in overleg vervuld.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 18 of dinsdag 19 december. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 december 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 13 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.