Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-02

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijke Platform Groene Hart. Het Bestuurlijke Platform geeft invulling aan de aanwijzing van NOVI-gebied. Het Bestuurlijk Platform Groene richt zich op de ontwikkeling van een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol gebied voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het Groene Hart.

Opdracht

 • Het bouwen en onderhouden van contacten bij de 35 gemeenten in het Groene Hart.
 • De gemeenten in het Groene Hart ondersteunen bij het toepassen van de NOVI werkwijze zijnde; opgavengericht werken en NOVEX gebieden.
 • Samen met gemeenten invulling geven aan de uitnodigingsagenda en daarvoor projecten selecteren door middel van een format.
 • Aanspreekpunt voor gemeentelijke knelpunten in de NOVI samenwerking en signalen inbrengen in de Groene Hart samenwerking. Dit gaat in samenspraak met de programma coördinator Groene Hart.
 • Contacten onderhouden met de gemeenten van de gekozen pilot gebieden in de NOVI samenwerking. Assisteren om inhoudelijk inzicht te krijgen in kansen en knelpunten bij het integraal werken.
 • Het gemaakte netwerk en de werkwijze van de coördinator gemeenten in het Groene Hart dienen beschreven te worden om het na deze opstartperiode over te dragen.
 • Kennis van bodem- en watersysteem en landschappelijke kwaliteiten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling binnen een gemeente of provinciaal provinciale overheid;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een samenwerkingsverband van verschillende overheden;
3. Aantoonbare kennis van bodem en water vraagstukken;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (5 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de NOVEX gebieden (30 punten);
7. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling binnen een gemeente of provinciale overheid (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren van een nieuwe werkwijze tussen verschillende overheden (15 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de omgevingswet (5 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Bodemdalingsvraagstukken (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • In staat om zelfstandig te opereren;
 • Creatieve acties te bedenken en uit (te laten) voeren om het proces vooruit te helpen;
 • Hands-on mentaliteit;
 • Flexibel;
 • Teamspeler;
 • Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 8 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 7 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 1 augustus 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 1 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 3 augustus 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 24 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.