Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-04

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Voor het cluster Grondzaken zijn wij op zoek naar een gedreven Coördinator grondzaken. Deze coördinator draagt zorg, samen met de medewerkers uit het cluster, voor alle grondzaken binnen de provincie. Daarbij zorgt de coördinator voor de dagelijkse inhoudelijke aansturing van het cluster. Je bent het aanspreekpunt voor de teamleider, de bestuurder en de programmamanagers. Daarnaast werk je als coördinator zelf ook aan een aantal complexe gronddossiers.

De werkzaamheden bestaan uit de volgende taken:

 • Werkverdeling en coördinatie binnen het cluster grondzaken
 • Klankbord voor de grondadviseurs
 • Zorgt voor de inbreng vanuit cluster grondzaken in de jaarcyclusproducten (kadernota, begroting etc.)
 • Adviseert (gevraagd en ongevraagd) in zeer complexe grondtransacties aan projectleider, concernmanager en verantwoordelijk gedeputeerde. 
 • Bewaakt de kwaliteit van grondtransacties, waaronder ook de (concept) overeenkomsten.
 • Voert zelfstandig complexe gronddossiers uit

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren van taken op het gebeid van grondzaken bij een provinciale-, rijksoverheid of een grote gemeente (meer dan 100.000-plus);)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebeid van grondzaken;
4. Uurtarief maximaal €120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau op het gebied van grondzaken, landinrichting of bedrijfskunde (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar werkervaring aantoonbare werkervaring als senior beleidsadviseur op het terrein van grondzaken met gronddossiers. (35 punten);
7. Lid van de Nederlandse vereniging voor rentmeester is lid van het NVR (30 punten).

Competenties

 • Je bent onafhankelijk en deskundig;
 • Politiek sensitief;
 • Teamplayer;
 • Je handelt proactief in een complexe omgeving;
 • Omgevingsbewust;
 • Overtuigingskracht;
 • Betrokken;
 • Snel en accuraat kunnen handelen;
 • Ruime ervaring als programmabeheerser/controller.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht worden in overleg vervuld.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 8 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 7 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 29 november 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 30 november 2023. gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 5 december 2023, 09;00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.