Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-03

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team informatievoorziening (IV)

Opdracht
Vanuit je rol als Coördinator IV beheer vervul je een belangrijke rol binnen de organisatie en het team IV. In je rol als gedelegeerd opdrachtgever heb je een belangrijke rol in de aansturing van alle IV beheeronderdelen. Een veelzijdige nieuwe functie waarbij je samen met de portfoliomanager en de Manager IV sturing geeft aan het gehele team IV. De opgaven waaraan we werken zijn divers. Denk aan:

– De aanbesteding (en uitbesteding) van het datacenter.

– Sourcing vraagstukken, we willen vaker gebruik maken van SaaS oplossingen.

– Verder professionaliseren van het team in beheersmatig en projectmatig werken.

– Versterken verantwoording- en risicomanagement.

– Organisatievraagstukken met betrekking tot verandering van operationeel naar meer regiegericht werken.

Taken: 

 • Je vervult de rol van sparringpartner van de Manager IV.
 • Je zorgt voor een vertaling van de strategie in een duidelijke opdrachtformulering richting de verschillende beheeronderdelen van het team IV. Je werkt hierin samen met de meewerkend voorman/vrouw van ieder onderdeel.
 • Je geeft ondersteuning in het managen van ”operational excellence” aan de Manager IV, waarbij kwaliteit en resultaat leidend zijn.
 • Je begeleidt de medewerkers in hun verdere professionalisering in hun vak; je draagt verder geen HR verantwoordelijkheid.
 • Je helpt de verandering binnen IV in deze nieuwe rol vorm te geven.
 • Je zorgt voor een adequate kwaliteit van levering van IV beheer.
 • Je neemt tijdig beslissingen, adviseert en informeert Manager IV over de voortgang.
 • Je adviseert Manager IV over de noodzakelijke menskracht, materialen en financiële middelen.
 • Je zorgt voor verantwoording, control en risk management.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met informatiserings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een coördinerende of leidinggevende functie4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT beheer organisaties binnen overheidsorganisaties
5. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 februari 2024 voor minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een coördinerende of leidinggevende functie (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in een coördinerende of leidinggevende functie binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als opdrachtgever van projecten of ontwikkeltrajecten(15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het uitbesteden van datacenters (10 punten);
10. Kandidaat is beschikbaar per 1 januari 2024 (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
Je toont visie en bent sensitief op wat er moet gebeuren. Je hebt inzicht en houdt overzicht. Je hebt een natuurlijk overwicht, senioriteit en een prettig delegerend vermogen.

Naar het team ben je faciliterend, coachend, sturend en helpend. Je geeft richting en toont nabijheid. Je hebt energie om collega’s te motiveren en om activiteiten te initiëren en op gang te brengen.

Je bent in staat om te schakelen met zowel de organisatie als de specialisten binnen het team IV.
Je bent bekend met de dynamiek en de complexiteit van IV beheer in een overheidsorganisatie.
Je bent organisatorisch sensitief en in staat strategisch, tactisch en context-afhankelijk te opereren.
Je kunt goed kunnen samenwerken en verbinden en weet stelling te nemen als dat nodig is.
Je kunt voortvarend optreden en grenzen duidelijk aangeven.
Je bent resultaat- en procesgericht.
Je neemt een voorbeeldrol richting het team.
En je bent in staat overzicht te behouden op het geheel

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijftien (15) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Aansluiting op de benodigde competenties.
 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de opdrachtgever via MS Teams of telefoon. De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, hybride werken is mogelijk.

Planning
De oriënterende gesprekken bij de gemeente worden gepland na ontvangst van de CV’s in week 50. De selectiegesprekken op locatie zijn gepland op maandag 18  december 2023 van 14:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 29 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 30 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 4 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.