Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-19

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze inwoners.

Kernwaarden
Bij de SWO werken we vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en eigenaarschap. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden en in Hoogeveen.

De opdracht
Voor de eenheid Fysieke Leefomgeving zijn wij op zoek naar een inkoopadviseur fysiek domein.

De opdracht

 • Het begeleiden van alle Europese, Meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen binnen de eenheid;
 • Een actieve en volwaardige invulling geven aan de duurzaamheidsambities van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Dat betekent oa dat we per 1 januari zijn aangesloten bij Duurzaam GWW en actief aan de slag zijn met EMVI-criteria in onze aanbestedingen;
 • Het bijdragen aan de professionalisering van de medewerkers van het domein op het gebied van Inkoop en Aanbesteding, door o.a. het organiseren van workshops;
 • Het ophalen van inkoopbehoefte bij teams binnen de eenheid;
 • Het beheren van de kwantitatieve en kwalitatieve Spend binnen de eenheid en deze bespreken met de teams;
 • Het opstellen van een inkoopjaarplan en inkoopkalender;
 • Het voeren van contractbesprekingen en onderhandelingen met leveranciers;
 • Samenwerken om te komen tot een gemeente breed inkoopjaarplan en categorie-plannen;
 • Het richten op de standaardisatie, uniformiteit en borging van kwaliteit. Waar het gaat om kennisdeling speelt de tactische inkoper een actieve en stimulerende rol. Actuele ontwikkelingen in aanbestedingsland worden op de voet gevolgd.     

Hieronder volgen de verantwoordelijkheden en taken van de functie:
– Zelfstandig uitvoeren van inkoopopdrachten vanaf het moment van aanvraag tot en met gunning;
– Verantwoordelijkheid dragen voor verschillende inkoopprocedures, waaronder enkelvoudige, meervoudige en Europese aanbestedingen, afhankelijk van de werkervaring;
– Bewaken van het proces, de termijnen en regelgeving met betrekking tot de inkoopopdrachten;
– Adviseren van interne opdrachtgevers over de mogelijkheden en aanpak om met behulp van een passende inkoopstrategie en -methodiek tot een juiste contractvorm en leverancierskeuze te komen;
– Gevraagd en ongevraagd advies geven over inkoop- en aanbestedingsprocedures;
– Actief bijdragen aan de ontwikkeling van het inkoopteam.

Wat vragen wij van je?
Je beschikt over de vaardigheden om zelfstandig aanbestedingstrajecten uit te voeren. Daarnaast heb je geen moeite met het motiveren en in beweging krijgen van mensen. Je hebt goed ontwikkelde adviseursvaardigheden en bent proactief, gedreven en nauwkeurig in je werk. Bovendien kun je zelfstandig werken en tegelijkertijd gemakkelijk contact leggen. Je bent een teamspeler en houdt ervan om samen te werken in teams.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopmedewerker of -adviseur binnen de overheid;
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 december 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. In het bezit van NEVI 1 diploma (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van inkoopprocessen en Europese aanbestedingen (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen de fysieke leefomgeving (20 punten).
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopmedewerker of -adviseur bij een gemeente (30 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden;
– Proactief en resultaatgericht;
– Samenwerkend en verbindend;
– Zelfvertrouwen en overtuigingskracht;
– Ondernemende en klantgerichte instelling.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdagmiddag 23 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdagmiddag 22 november bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 20 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.