Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-06-26

Organisatie
Rijnvicus is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Wij bieden wegen naar werk voor mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet gemakkelijk te bereiken is. Onze kracht is het begeleiden naar werk door werk. Omdat we erin geloven dat je kennis en ervaring het beste leert, door het te doen.

Binnen het leerwerkbedrijf zijn ruim 500 medewerkers aan de slag in een aangepaste werkomgeving. Daarnaast begeleiden we ieder jaar honderden werkzoekenden naar een passende baan o.a. in onze mooie leerwerkomgeving waar we mensen opleiden naar betaalde banen in bijvoorbeeld horeca, groen, logistiek, metatechniek en schoonmaak. We werken hiervoor nauw samen met werkgevers, onderwijs en zusterbedrijven in de regio. Het ontwikkelen van de mensen doen we door middel van leerwerklijnen binnen en buiten de organisatie.

Werken bij Rijnvicus – YouTube

Opdracht
Ben jij een verbinder die oog heeft voor groepsdynamiek en hierin kan sturen, reflecteren en coachen? Ben jij die steeds vanuit de visie handelt en draagvlak kan creëren binnen het team bij het doorvoeren van veranderingen? Bijt jij je graag vast in complexe vraagstukken? En heb je minimaal 5 jaar werkervaring binnen het Sociaal Domein? Dan zijn wij op zoek naar jou en ontmoeten wij jou graag!

Wat ga je doen?
Regie op het proces van ontwikkeling van medewerkers en kandidaten is de meest belangrijke taak van Rijnvicus.  Door middel van verschillende instrumenten die zowel binnen Rijnvicus als buiten beschikbaar zijn zet het team Ontwikkeling zich volledig in om het doel van een betaalde baan te behalen.
Als senior Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor het coachen van de klantregisseurs op werkinhoud en ontwikkeling. Je bent goed in staat om het belang van de kandidaten in lijn te brengen met de visie van de organisatie en dit ook uit te dragen.
Onze klantroute staat centraal en je stuurt op een vlotte in-, door en uitstroom van kandidaten.
Om een goede regie op het klantproces te houden is registratie van belang. Je ziet toe op de juiste registratie waardoor onze kandidaten goed in beeld zijn en onze dienstverlening inzichtelijk is. Je geeft inhoudt aan werkprocessen en neemt de collega’s hierin mee. Je komt met verbetervoorstellen die in lijn zijn met de ingezette koers. Je bewaakt en bevordert de kwaliteit en zorgt voor een evenwichtige taakverdeling binnen het team. Je neemt inhoudelijk deel aan projecten en werkgroepen en draagt bij aan implementatie van nieuw beleid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van de Participatiewet;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als consulent werk/doelmatigheid bij een gemeentelijke instelling of een WSW- bedrijf;
3. Kandidaat is minimaal 3 dagen per week beschikbaar op kantoor.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als consulent werk/doelmatigheid de gemeentelijke instelling/WSW-bedrijf (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Suite (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Werkstap (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van projecten of teams ( 30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Scherp op de relatie (verdiepen in wat ander beweegt, nodig heeft);
 • Scherp op resultaat;
 • Scherp op de zaak (waar gaat het over, wat zijn relevante partijen, processen en systemen);
 • Communicatief (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Eigenaarschap;
 • Besluitvaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 en betreft de HR21-functie medewerker beleidsuitvoering II.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma- di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 29 juni2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 28 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 22 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 23 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 27 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.