Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-21

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
Over de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)
Werken voor WIJZ is werken aan het vangnet voor mensen die in kwetsbare omstandigheden terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen, inwoners met schulden of inkomensproblemen, ouderen met zorgproblematiek en kinderen in nood. Je onderhoudt nauw contact met externe partijen, zoals zorgaanbieders en scholen. Dit is de afdeling waar je écht verschil kunt maken voor mensen die het alleen even niet redden.

Opdracht
Je speelt een grote rol in de uitvoering van de leefgeldregeling voor vluchtelingen uit Oekraïne die worden opgevangen in Leidschendam-Voorburg en in Wassenaar. In deze rol houd je goed overzicht van de uitvoering en bewaak je de voortgang, borg en toets je als het gaat om kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden. Je stuurt het team aan en draagt zorg in afstemming met de regisseur en teamleider Inkomen voor voldoende capaciteit. Indien nodig voer je sollicitatiegesprekken en draag je zorg voor alle taken die daarbij komen kijken, zoals het goedkeuren van uren en het aanvragen van accounts. Je treedt op als vraagbaak  en klankbord voor de medewerkers binnen het team. Je denkt daarnaast mee bij beleidsvoorstellen, gewenste verbeteringen in het werkproces en coördineert tevens de implementatie hiervan.

Je draagt zorg voor goede afstemming binnen het team leefgeld, de interne organisatie en met stakeholders zoals de manager van de gemeentelijke opvanglokatie en gemeente Wassenaar.

Je bewaakt het budget.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau3. Per direct beschikbaar;
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider of coördinator binnen een gemeente in de afgelopen 2 jaren;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als projectleider / coördinator binnen een gemeente (40 punten)6. Aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein binnen een gemeente (30 punten)7. Aantoonbare werkervaring of kennis op het gebied van inkomensregelingen en de bijbehorende processen (30 punten)

Competenties
1. Regisseren: Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert gemeenschappelijk resultaat;
2. Samenwerken: Voert in een team een opdracht uit. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen;
3. Resultaatgerichtheid: Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen;
4. Plannen en organiseren: Stemt activiteiten van zichzelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 12 tot 18 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.