Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-28

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Het Omgevingsloket Alphen aan den Rijn is gestart op 31 oktober 2023 en verzorgt het traject voor initiatiefnemers in de scope van de Omgevingswet. De initiatiefnemers variëren van inwoners met een once in a lifetime vraag over de uitbreidingsmogelijkheden van hun bovenverdieping tot en met de professionele projectontwikkelaars die een rol spelen in de gebiedsontwikkeling.

Je werkt dagelijks in het Omgevingsloket Alphen (OLA) samen de roulerende medewerkers van de betrokken teams van Vergunningen Veiligheid & Inspectie (vergunningverleners) en Ontwikkeling Leefomgeving (planologische juristen) en de projectleider OLA die verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van het OLA. Verder werk je nauw samen met collega’s van de teams Klantcontactcentrum, Projectmanagement Gebiedsontwikkeling en Duurzaamheid & Economie en het programmateam Omgevingswet. Waar nodig werk je samen met andere teams in de organisatie.

Opdracht
Het OLA organiseert de toegang en een soepel proces voor initiatiefnemers, belanghebbenden en de organisatie binnen de scope van de Omgevingswet. Als coördinator Omgevingsloket Alphen aan den Rijn neem je een belangrijke rol in binnen het proces van vragen, initiatieven en aanvragen Omgevingsrecht.

De werkzaamheden behelzen:

 • beantwoorden van (aan)vragen van initiatiefnemers en collega’s via alle kanalen;
 • coördineren (categoriseren, registreren, routeren en rapporteren) van het werk in het OLA;
 • begeleiden van initiatieven (conceptverzoek, initiatief leefomgeving verkennen);
 • bijhouden van de kennisbank voor standaardantwoorden, hergebruik van kennis en voorlichting;
 • het ondersteunen van de integrale advisering bij het Initiatiefberaad en de Omgevingstafel (voorbereiden/verslagleggen);
 • meedenken en werken aan de doorontwikkeling van het OLA en het initiatievenproces.

Het Omgevingsloket Alphen is als project gestart op 31 oktober 2023 en kent een groeimodel.  We zijn toe aan de volgende fase. Daarvoor borgen we de werkzaamheden, die in de eerste fase zijn geïdentificeerd, in de lijnorganisatie. Deze functie betreft het eerste takenpakket. Dit zal zich ook nog verder ontwikkelen waarbij de functie mogelijk omgezet gaat worden naar een vaste aanstelling.

Met jouw proactieve en resultaatgerichte houding en je kennis en ervaring van dienstverleningsprocessen, informatievoorziening (klantcontact, kennisbank, zaakgericht werken) en de Omgevingswet wil jij bijdragen aan een vraaggerichte en effectieve gemeente en de professionalisering van de organisatie. Ervaring bij een gemeente en de Omgevingswet (omgevingsrecht) is een pre.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van klantcontacten;
2. Aantoonbare werkervaring met het coördineren en faciliteren van dienstverleningsprocessen en bijbehorende informatievoorziening;
3. Aantoonbare kennis van het omgevingsrecht en de Omgevingswet (licht dit toe in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator (30 punten);
5. Kennis van het omgevingsrecht via opleiding of cursus/training (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de publieksdienstverlening, de ruimtelijke ontwikkeling of Vergunningen (20 punten);
7. Afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau of 3 jaar aantoonbare werkervaring op dat niveau. (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat, aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Samenwerken;
 • Verbindend;
 • Zelfstandig;
 • Proactief;
 • Oplossingsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever voor de eerste ronde zijn gepland op dinsdag 6 februari 2024 van 12.00 uur tot 15.00 uur. Een eventuele tweede ronde volgt dezelfde week of daarna. Kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 januari 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 29 januari 2024 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.